Nieuws
1125214
Nieuws

'Werknemer blijft onterecht ziekgemeld'

FNV Bondgenoten slaat alarm over wat de bond noemt een 'sluiproute' van werkgevers. Daarbij blijven werknemers die al beter zijn, administratief als 1% ziek geregistreerd staan.

Dat scheelt de werkgever mogelijk in doorbetaling bij ziekte. Wettelijk moet een bedrijf een werknemer die ziek wordt twee jaar doorbetalen. Daarna kan de medewerker de WIA-uitkering in.

Als een werknemer beter is gemeld en een tijdje later weer ziek wordt, begint deze termijn van 104 weken opnieuw te lopen. Maar als een medewerker administratief 1% ziekgemeld blijft, loopt die termijn gewoon door.

FNV Bondgenoten opende eerder een meldpunt voor klachten rond ziekteverzuim, en stelt nu op basis van die meldingen dat werkgevers gebruik maken van deze route om van vaste werknemers af te komen.

Lager loon

"Werknemers komen daar vaak pas achter na een jaar ziekte, omdat dan hun loon volgens de cao lager wordt", zegt FNV-bestuurder Gea Lotterman. "En zodra je het voor gaat leggen aan een rechter kom je al snel terecht in een 'verstoorde arbeidsrelatie'. Daarbij is een terugkeer naar je oude baan vaak onmogelijk."

De bond signaleert dat dit voorkomt, maar wil geen 'namen en rugnummers' geven. "Veel dossiers zijn nu nog in behandeling, als je daarmee naar buiten gaat, schaad je die behandeling", zegt Lotterman.

Volgens de FNV-bestuurder wordt ook de bedrijfsarts in deze zaken buitenspel gezet. "De bedrijfsarts heeft de werknemer 'beter gemeld', en heeft daardoor eigenlijk niets meer te maken met de medewerker. Maar ondertussen staat die administratief nog steeds voor een klein stukje als ziek geregistreerd."

Signalen

Een woordvoerder van het UWV laat weten dat er 'geen signalen bekend zijn' dat werkgevers op deze manier te werk gaan. Hij legt uit dat het UWV weliswaar registreert wie er wordt ziekgemeld, maar pas na twee jaar toetst of de werkgever ook voldoende heeft gedaan aan 'reïntegratie-inspanningen'.

"Wel wordt er na 78 weken ziekte een signaal aan de werknemer gegeven dat de aanvraag voor de WIA-uitkering er bijna aankomt. Dan kan de werknemer uiteraard wel denken: hoe kan dit, ik ben helemaal niet ziek", aldus de UWV-zegsman.

In 2011 haalde de rechtbank in Zwolle al een streep door een dergelijke constructie van een werkgever. Het CDA heeft hier destijds ook Kamervragen over gesteld. Toenmalig minister van Sociale Zaken Henk Kamp antwoordt hierop dat als iemand na een ziekteperiode het werk weer volledig hervat niet administratief voor een paar procent arbeidsongeschikt kan worden gelaten.

Deskundigenoordeel

Tegelijkertijd ziet hij geen reden om de bestaande wet- en regelgeving aan te passen. Volgens de bewindsman gaat het om een zaak tussen werkgever en werknemer. Als de werknemer het niet eens is met de gang van zaken, kan die een 'deskundigenoordeel' vragen bij het UWV en daarna desnoods naar de rechter stappen.

Een woordvoerster van Sociale Zaken laat weten dat het ministerie er nog hetzelfde over denkt. "We zien het signaal van FNV Bondgenoten, maar het blijft een private zaak."