Nieuws/Binnenland
1125250
Binnenland

PvdA-leden praten over bezuinigingen kabinet

De PvdA-achterban komt zaterdag in Utrecht bijeen om te praten over de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard euro die het kabinet enkele weken terug aankondigde voor 2014. Het besloot daartoe nadat uit nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau was gebleken dat het overheidstekort dit en volgend jaar hoger uitvalt dan eerder gedacht. Nederland voldoet daardoor niet aan de begrotingsafspraken met Brussel.

De politieke ledenraad van de PvdA wordt gehouden op verzoek van een aantal afdelingen en gewesten en van de Jonge Socialisten. De leden gaan in gesprek met partijleider Diederik Samsom, partijvoorzitter Hans Spekman en leden van de Tweede Kamerfractie.

Volgens de Jonge Socialisten is er nogal wat onrust bij de PvdA-achterban over de bezuinigingen. Ze zullen in Utrecht een aantal moties indienen die de fractie oproepen de kabinetsplannen kritisch tegen het licht te houden. Ook vragen ze de SP en GroenLinks te laten mee-onderhandelen over eventuele compromissen met de oppositie. Volgens de Jonge Socialisten worden de moties ook gesteund door enkele lokale afdelingen.