Nieuws
1125313
Nieuws

President Cyprus probeert spaarleed te verzachten

De Cypriotische president tracht de gehate spaardersheffing die Cyprus zijn schuldeisers heeft beloofd in ruil voor miljarden aan noodleningen zo te wijzigen dat deze minder zwaar rust op kleine spaarders.  

Maar president Nicos Anastasiades maande het parlement in zijn zondagavond uitgezonden televisierede in te stemmen met het reddingsplan, dat maandag in stemming komt. Anders dreigt een staatsbankroet, waarschuwde Anastasiades.

"Ik deel het onbehagen dat deze moeilijke en belastende beslissing heeft veroorzaakt geheel", verzekerde de president. "Daarom blijf ik vechten voor een aanpassing van de besluiten van de eurozone in de komende uren, om de gevolgen voor kleine spaarders te beperken."

Eerder op de dag stelde het Cypriotische parlement het debat en de stemming over de heffing uit tot maandagmiddag. President Anastasiades had in eigen persoon op het uitstel aangedrongen, berichtte de staatspers.

Het opschorten van het parlementsdebat bracht Brussel onmiddellijk in rep en roer. De Europese Centrale Bank zou meteen de Cypriotische autoriteiten hebben gemaand de stemming onverwijld door te zetten. Cyprus krijgt van de eurozone een steunpakket van ongeveer tien miljard om te voorkomen dat het land failliet gaat.

Het eilandstaatje heeft echter niet tien, maar ongeveer zeventien miljard euro nodig. Cyprus beloofde zijn Europese geldschieters zelf de rest op te brengen, door een eenmalige heffing van 6,75 procent door te voeren over alle spaartegoeden onder de honderdduizend euro en 9,9 procent voor tegoeden boven dat bedrag.

Dat voornemen is veel Cypriotische politici in het verkeerde keelgat geschoten. Ze spreken van een oneerlijke maatregel. Het is dan ook de vraag of het parlement er maandag mee zal instemmen. Wijst het parlement het plan af, dan kan Cyprus de noodlening op zijn buik schrijven en moet het vrezen voor een bankroet en een toekomst buiten de eurozone.

Het is de eerste keer dat de zeventien landen van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds een beroep doen op het spaargeld van de bevolking om een land van bankroet af te houden. De Cypriotische regering vreest dat spaarders, zodra de banken na de nationale feestdag van maandag weer opengaan, zoveel mogelijk geld zullen opnemen. Zo’n bankrun zou het doodvonnis van de banken betekenen.