Nieuws/Binnenland
1125413
Binnenland

EU drukt achterstallige betalingen de kop in

Onbetaalde facturen zijn al meer dan eens de nekslag geworden voor mkb-ondernemingen in Europa. De Europese Unie heeft een richtlijn opgesteld om deze ontwikkeling tegen te gaan en uit te roeien.

Doordat facturen niet worden betaald gaan uiteindelijk banen verloren en blijven commerciële kansen onbenut, wat slecht is voor de economie. Daarom heeft de Europese Unie de Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties vastgesteld. Uiterlijk op 16 maart 2013 moeten de lidstaten deze hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. Bedrijven moeten hun facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij anders afgesproken tussen beide partijen. Overheidsinstanties worden verplicht binnen 30 kalenderdagen facturen te betalen (in zeer uitzonderlijke gevallen 60 dagen).

,,Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het bijzonder moeilijk om hun recht op een snelle betaling af te dwingen. Door betalingsachterstand verliezen ze tijd en geld, en geschillen kunnen de relaties met hun klanten verzuren. Aan deze schadelijke cultuur van laattijdig betalen moet een einde komen. Met de nieuwe richtlijn worden ze bijgestaan in hun sleutelrol, namelijk het scheppen van nieuwe banen voor Europa”, aldus Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap.