Nieuws
1125481
Nieuws

Hoogste werkloosheid in Flevoland

Flevoland, Zuid-Holland en Groningen zijn de provincies met de hoogste werkloosheidspercentages in 2012. In Flevoland is 8 procent van de beroepsbevolking werkloos, terwijl dit landelijk maar 6,4 procent is. In Zeeland is de werkloosheid juist laag.

In 2012 is de werkloosheid in alle Nederlandse provincies toegenomen. Vooral in Noord-Nederland is de werkloosheid hoog ten opzichte van de rest van het land. Maar dit verschil neemt wel af(zie grafiek rechts). In het westen van Nederland steeg de werkloosheid de laatste jaren het hardst, van 3,7 naar 6,7 procent tussen 2009 en 2012.

Flevoland had met 8 procent het hoogste aandeel werklozen. In Zuid-Holland was dat 7,6 procent en in Groningen 7,5. In Zeeland was de werkloosheid met 4,1 procent het laagst in heel Nederland. Dit is al bijna vier jaar het geval. Ook in Limburg en Utrecht ligt de werkloosheid laag. Zie rechts de werkloosheidspercentages per provincie.

In 2012 was in totaal 6,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.