Nieuws/Binnenland
1125501
Binnenland

 'Jan Modaal draait op voor de fouten van de regering'

Uitslag Stelling: Recht moet bereikbaar zijn

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en de zijnen vertegenwoordigen andere belangen dan die van het volk. Dat concludeert u op grond van de plannen van de staatssecretaris om nog eens 100 miljoen extra te gaan bezuinigen op het budget van de rechtsbijstand. „Rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn”, zegt u. Bijna driekwart van de deelnemers onderschrijft dan ook de stelling dat een beperking van de rechtsbijstand ontoelaatbaar is.

Momenteel kunnen burgers als zij zelf de kosten van een advocaat niet kunnen betalen, een beroep doen op rechtsbijstand. De kosten voor deze rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezen. In 2006 ging het nog om een bedrag van 388 miljoen euro. Afgelopen jaar was dat opgelopen tot 495 miljoen euro. Reden voor Teeven om te willen snijden in de kosten.

Ondanks het feit dat 72 procent van de deelnemers beperking ontoelaatbaar vindt, heeft u toch wel begrip voor het feit dat Teeven deze kosten omlaag wil brengen. Van de respondenten zegt 45 procent te begrijpen dat Teeven wil korten op dit budget. Bijna de helft zegt hier geen begrip voor te hebben.

Dupe

Volgens D66 wordt vooral de ’man met de kleine beurs’ getroffen. Velen van u zijn het hier van harte mee eens. „Steeds weer is de gewone man de dupe”, zegt een van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Jan Modaal draait op voor alle foute beslissingen van deze regering”, foetert iemand anders.

In de Grondwet staat dat recht voor iedereen bereikbaar moet zijn. Van de deelnemers vindt 70 procent dat Teeven dit recht schendt door te gaan bezuinigen. „Rechtsbijstand moet voor iedereen gratis zijn. Dit is de enige goede uitleg van de Grondwet.”

Door de bezuinigingen zouden 20.000 zaken niet meer voor de rechter kunnen komen. Volgens de SP betekent dit dat rechtzoekenden aan hun lot worden overgelaten. Inderdaad, zegt 72 procent van de respondenten. Nee, zegt 24 procent. Onder de nee-stemmers zijn opvallend veel mensen die van mening zijn dat er veel zaken onnodig voor de rechter komen. „Prima dat er wordt gesnoeid. Er zijn zo veel overbodige zaken waar de rechters hun licht over moeten laten schijnen.”

„De hoge kosten zijn veelal de schuld van advocaten die zaken onnodig lang rekken”, weet een ander. Iemand anders lijkt uit eigen ervaring te spreken: „Terecht dat er wordt gekort. Bij scheidingen maakt de vrouw gretig gebruik van rechtsbijstand en blijft maar tegen de man procederen, die op zijn beurt hier handen vol met geld aan kwijt is.”

Wissewasje

Een van de respondenten werkt bij een sociale dienst en weet dat het mensen erg makkelijk wordt gemaakt om naar de rechter te stappen. „Over ieder wissewasje wordt geprocedeerd. Want het kost toch niets.”

Ruim veertig procent van u heeft overigens al een rechtsbijstandverzekering in het pakket. Negen procent overweegt een dergelijke verzekering af te sluiten als de plannen van staatssecretaris Teeven doorgaan. Dertig procent zegt hier geen geld voor te hebben. Velen van u wijzen erop dat de kosten van een dergelijke verzekering echt niet hoog zijn. „Voor een bedrag van 10 tot 15 euro per maand heb je al een rechtsbijstandverzekering”, weet u. Iemand anders voegt daaraan toe: „De staat is niet overal voor. Je hebt ook nog zoiets als een eigen verantwoordelijkheid.”

Tal van deelnemers wijzen erop dat er ook op een andere manier bezuinigd kan worden. „Kunnen de salarissen van advocaten niet eens naar beneden. Soms worden uurtarieven van wel 300 euro in rekening gebracht.”