Nieuws
1125880
Nieuws

4 tips voor uw belastingaangifte

Natuurlijk zijn er veel leukere dingen te bedenken dan het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Maar pas eind deze maand ermee beginnen en in tijdnood komen, is één van de grootste valkuilen waarin u kunt trappen. Met de vier onderstaande tips kunt u meer uit uw aangifte halen.

1. UITSTEL - Het is slim om op tijd uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst als u vreest de deadline van 1 april niet te gaan halen. Hebt u de belastingaangifte op tijd ingestuurd, maar ontdekt u er nog een fout in of bent u een aftrekpost vergeten? Stuur de gecorrigeerde aangifte dan gerust opnieuw in; zelfs na 1 april levert u dat geen boete op. Voor de fiscus telt de laatst ontvangen versie.

 2. BEZWAAR - De Belastingdienst vergoedt tegenwoordig geen rente meer in de eerste zes maanden na afloop van een belastingjaar. Indien u een te hoge voorlopige aanslag ontvangt – gebaseerd op omstandigheden die inmiddels zijn gewijzigd – dan is het dus verstandig om daar zo snel mogelijk bezwaar tegen te maken. Anders bent u de fiscus renteloos geld aan het voorschieten.

3.  MIDDELING - Hebt u vorig jaar een ontslagvergoeding of eenmalige winstuitkering ontvangen? Als u het ene jaar veel en het andere jaar weinig geld verdient, dan kunt u bij de fiscus een verzoek om ’middeling’ indienen. Bij ’middeling’ worden uw eenmalig hoge inkomsten fictief over een periode van drie jaar gespreid. Daardoor hoeft u waarschijnlijk minder belasting te betalen.  

4. WOZ - Gebruikt u de vooraf door de fiscus ingevulde aangifte? Controleer dan goed of alle gegevens kloppen. Vooral als u vorig jaar de WOZ-waarde van uw woning omlaag hebt gekregen, is het belangrijk dat deze lagere waarde correct vermeld staat. Hebt u dit jaar bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking en wordt uw bezwaar na 1 april toegewezen? Stuur de belastinginspecteur dan een brief dat uw WOZ-waarde lager uitvalt. Dat is de moeite waard, want een lagere WOZ-waarde leidt ook tot een lager eigen woningforfait en minder waterschapsbelasting.

Klik hier voor onze speciale site over de jaarlijkse belastingaangifte