Nieuws
1126048
Nieuws

Aandeel koopwoningen stagneert

Voor het eerst in 27 jaar is de verhouding tussen huishoudens die in een koop- of huurwoning wonen, gelijkgebleven. Tot nu toe groeide het aandeel koopwoningen in het totaal gestaag. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vrijdag dat van de ruim 7,1 miljoen huishoudens die in 2012 in een zelfstandige woning woonden, er 59 procent eigenaar-bewoners was.

Verder wijzen cijfers van het CBS uit dat huurders die in de vrije sector huren, dus boven de huurgrens van 664,66 euro per maand, gemiddeld de hoogste woonlasten hebben van alle huishoudens. Zij dragen gemiddeld 850 euro aan woonlasten per maand, wat ook hoger is dan de doorsnee woonlasten van mensen met een koophuis.

Huurders onder de huurgrens blijken financieel nog het beste uit te zijn met een woning van particuliere verhuurders. Daar liggen de lasten 30 euro per maand lager dan bij een corporatiewoning. Maar 82 procent van de huishoudens die onder de huurgrens huurt, heeft een woning van een woningbouwvereniging.