Nieuws
1126153
Nieuws

Column Jeroen Jongeneel: Krom

In een tijd dat de provincie Groningen zwaar aan het verzakken is en we er vooralsnog niet aan toe zijn om al die holle ruimtes op te vullen met kooldioxide, lijkt het een verstandige zet om het gebruik van aardgas voor het genereren van elektriciteit enigszins te temperen.

Nou vormden die aardverschuivinkjes niet de directe aanleiding, maar feit is dat er vorig jaar door onze energiecentrales 25 procent mínder aardgas werd ingekocht dan het jaar ervoor. Aldus GasTerra, waar al die handel wordt gecoördineerd en geregistreerd.

Zo, zo, denk ik dan altijd, en hoe hebben we onze lampen dan aan het branden gekregen? Welnu, dames en heren, jongens en meisjes, dat hebben onze centrales voor elkaar gebokst door veel méér steenkool te gaan verbranden. Misschien kent u dat zwarte goud nog wel, het werd ooit ook in huiskamerkachels gebruikt en zorgt voor een mooie zware rookpluim uit de schoorsteen. In Zuid-Limburg haalden we het uit de bodem.

Dus: in een tijd dat de auto-industrie er echt alles aan doet (moet doen) om verbrandingsmotoren schoner te maken en allerlei dure initiatieven ontplooit om alternatieve aandrijfmethodes te ontwikkelen, daar gaan en (vooral) mógen onze centrales gewoon de kolenschop een extra zwieper geven. Waardoor er twéé keer zoveel CO2-uitstoot is als met aardgas. De reden: het is momenteel lekker goedkoop!

Dat zit zo: in de Verenigde Staten haalt men steeds meer aardgas uit schaliegesteenten. Je perst wat gemene chemicaliën in de bodem, dat zorgt voor reacties en het gas komt vrij. Dat mag daar al wel, hier nog niet. Want het verdient milieutechnisch niet de hoofdprijs. Denken wij. En waarschijnlijk hebben we daar nog gelijk in ook. Maar omdat men het in Amerika wél doet, wordt de steenkool daar spotgoedkoop en kunnen wij dat dus tegen laag tarief kopen. Bent u d’r nog?

Het komt hier op neer: we willen de CO2-uitstoot beperken, maken daarvoor allerlei wetten waaraan de industrie zich moet houden, maar ’vergeten’ een en ander ook te regelen voor een van de grootste kooldioxide-uitstoters: de energiecentrales! We zijn om milieuredenen tegen schaliegas, maar verbranden wel méér steenkool. Kan het krommer?