Nieuws/Binnenland
1126474
Binnenland

Ontslaggolf bij KRO en NCRV

De voorgenomen fusietussen de KRO en NCRV leidt tot een verlies van 57 banen inmanagement en ondersteuning. Dit laten de directies vandaag weten.

Zij hebben hun medewerkers geïnformeerd over de consequenties vande omvangrijke bezuinigingen op de publieke omroep en de fusie vanbeide omroepen per januari 2014.

In totaal gaan er 57 volledigebanen verloren, waarmee eenderde deel van de arbeidsplaatsen bijondersteunende afdelingen, in het management en bij de verwanteomroep RKK (12 voltijdbanen) gemoeid is. De programmering wordtzoveel mogelijk ontzien.

Het reorganisatieplan van de KRO en NCRVligt momenteel voor advies bij de twee ondernemingsraden.Definitieve besluitvorming over de fusie zal later dit jaarplaatsvinden, nadat de (nieuwe) mediawet in de Tweede Kamer isbehandeld.