Nieuws/Binnenland
1127477
Binnenland

CDA: Amsterdam moet regels stadsdelen naleven

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet ervoor zorgen dat Amsterdam de stadsdelen echt afschaft en deze niet vervangt door een andere bestuurslaag. CDA-leider Sybrand Buma denkt dat de commissies die de stadsdelen gaan vervangen tegen de afspraken indruisen.

,,Deze U-bocht van PvdA en VVD in Amsterdam past niet binnen de wet'', stelt Buma. Hij gaat het kabinet dan ook vragen erop toe te zien dat ook in de hoofdstad de wet wordt nageleefd.

Amsterdam wil zeven bestuurscommissies oprichten om de per 2014 afgeschafte deelgemeentes te vervangen. Door de invoering van de commissies wordt het aantal mensen in het plaatselijk bestuur van Amsterdam zo'n beetje gehalveerd. De bestuurscommissies krijgen echter wel een eigen budget.

Gemeenten hebben het recht om een bestuurscommissie op te richten, zolang dit maar niet leidt tot een nieuwe bestuurslaag. Het kabinet wil juist van de deelgemeentes af, omdat deze onnodig zouden zijn. Experts denken echter dat het plan van Amsterdam ertoe zou kunnen leiden dat de bestuurscommissies uiteindelijk net zo opgetuigd worden als de deelgemeentes.

En dat zou voor andere gemeenten een voorbeeld kunnen zijn. Plasterk wil dat gemeenten gaan fuseren, zodat ze ongeveer 100.000 inwoners hebben. Deze fusiegemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om in de plaatsen die ze hebben opgeslokt, een bestuurscommissie in te stellen. Op die manier kan op veel meer plaatsen een extra bestuurslaag ontstaan.

Overigens is het CDA tegenstander van de herindelingsplannen van Plasterk.