Nieuws
1128551
Nieuws

'Rekenkamer moet decentralisatie onderzoeken'

De Algemene Rekenkamer moet zich buigen over het overhevelen aan gemeenten van taken op het gebied van de jeugdzorg, jonggehandicapten, ouderenzorg en chronisch zieken. Dat wil het CDA in de Tweede Kamer. In vragen hierover aan het kabinet sluiten D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PVV, SGP, PvdD en 50PLUS zich volgens het CDA aan.

De CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Madeleine van Toorenburg noemen het kabinet „ziende blind en horende doof” voor de „begrijpelijke zorgen die bij gemeenten leven over de stapeling van bezuinigingen, afwenteling van risico's en het tempo waarin de overdracht van taken moet plaatsvinden”. In 2015 moet het al voor een belangrijk deel voor elkaar zijn, terwijl de gemeenten er financieel steeds slechter voor komen te staan. „De Kamer moet zich ervan verzekeren dat gemeenten organisatorisch en financieel in staat zijn de nieuwe taken goed uit te voeren. Anders vallen straks zorgbehoevende jongeren en ouderen tussen wal en schip”, aldus Van Hijum.