Nieuws

Vereniging Woekerpolis van start

Miljardenclaim woekerpolis n de maak

Verzekeraars die dachten met compensatieregelingen de woekerpolisaffaire achter zich te kunnen laten, zouden weleens van een koude kermis terug kunnen komen.

De Vereniging Woekerpolis.nl bereidt een nieuwe collectieve procedure voor die naar eigen zeggen zal uitlopen op een massaclaim van miljarden euro’s.

„Dit wordt een heel nieuw hoofdstuk in de woekerpolisaffaire”, zegt mr. Pieter Lijesen, voorzitter van de kersverse vereniging. „Wij hebben een groot gebrek ontdekt in de afgesloten polissen. Ik kan nog niet vertellen wat dat is, want dat is juridisch tactisch niet handig. En we zijn gesprek met het Verbond van Verzekeraars en hebben afgesproken dit nog niet naar buiten te brengen. Maar dat wij gaan procederen staat wel vast. De dagvaarding is op een paar puntjes na klaar.”

Daarmee verschilt de inzet van de vereniging van Lijesen ook van de twee stichtingen die nu voor honderdduizenden gedupeerde verzekerden compensatieregelingen hebben afgesproken met de grote verzekeraars. Daarnaast, zo stelt Lijesens, maakt de gekozen rechtsvorm van de vereniging ook dat er maximale transparantie is over wat er met het geld gebeurt dat bij zijn vereniging binnenkomt van de leden.

Nog verre van klaar

Ondanks dat velen in verzekeringsland de woekerpolisaffaire graag eindelijk zouden afsluiten, is de zaak nog verre van afgesloten. Van de naar schatting 7 miljoen woekerpolissen die in de loop der jaren zijn verkocht aan ruwweg 4 miljoen klanten, heeft pas een fractie van de klanten inmiddels een concreet compensatievoorstel ontvangen.

Bovendien is er steeds meer kritiek op de hoogte van de compensatie, die verre van royaal zou zijn. Lijesen deelt die mening: „De verzekeraars zeggen dat ze er €2 to 3 miljard aan kwijt zijn. Maar dat is over de hele resterende looptijd van 20 jaar. Als je dat contant maakt naar nu, komt dat op zo’n €600 miljoen. Terwijl ze volgens berekeningen van professor Arnoud Boot zo’n €100 miljard aan premies hebben opgestreken aan die woekerpolissen en de schade op tussen €20 en 30 miljard komt.”

Toch nog naar de rechter

Belangrijk voor de doorstart van de affaire en de aangekondigde massaclaim van de Vereniging Woekerpolis, is dat de bestaande compensatievoorstellen geen finale kwijting regelen. Dat betekent dat ook consumenten die het voorstel al hebben geaccepteerd nog steeds naar de rechter kunnen voor een betere schadevergoeding.

Woekerpolisvoorzitter Lijesen zegt dat de 35.000 klanten van zijn stichting Consumentenclaim allemaal individuele procedures willen voeren tegen de verzekeraars. Hij gaat hen in ieder geval benaderen voor de massaclaim.

Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten dat het iedereen vrijstaat om naar de rechter te stappen. De branchevereniging ziet voor zichzelf geen rol in deze zaak. Volgens het Verbond moet Lijesen verzekeraars individueel aanspreken.