Nieuws
1129056
Nieuws

Inkomenskloof werkende vaders en moeders

Werkende vrouwen met kinderen verdienen slechts 45 procent van mannen met kinderen. Grote oorzaak van de inkomensverschillen is dat moeders vaak in deeltijd werken en vaders voltijdbanen hebben. Onder alleenstaanden zonder kinderen is het verschil veel kleiner. Vrouwen verdienen gemiddeld 84 procent van het inkomen van mannen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2011.

Vrouwelijke werknemers verdienden in dat jaar gemiddeld 33.000 euro, terwijl mannen op 58.000 euro uitkwamen. Vooral bij gehuwde of samenwonende vrouwen met kinderen is er een groot inkomensverschil. 

Grote oorzaak van de inkomensverschillen lijkt dat vrouwen vaak in deeltijd werken. Zoals in de grafiek aan de rechterkant te zien is verdienen alleenstaande vrouwen zonder kinderen en met een voltijd baan nagenoeg evenveel als mannen.

Meer oorzaken

Volgens het CBS kunnen de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen ook door andere oorzaken ontstaan dan arbeidsduur. Ook opleidingsniveau, leeftijd, werkervaring, het hebben van een leidinggevende functie en de bedrijfssector waarin men werk spelen een rol. Maar rekening gehouden met al deze factoren is er bij werknemers met voltijdbanen toch nog een verschil van 15 procent tussen het inkomen van mannen en vrouwen.

Nederland behoort met het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen tot de middenmoot in de EU. In landen als Duitsland en Oostenrijk is het verschil tussen inkomens van voltijdwerkende mannen en vrouwen het grootst. In Italië is het verschil het kleinst, nagenoeg nihil.