Nieuws/Binnenland
1129231
Binnenland

Giften aan de politiek openbaar

Politieke partijen moeten giften boven de 4500 euro openbaar gaan maken. Daartoe heeft de Eerste Kamer dinsdag besloten. Alleen de PVV was tegen. De Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hadden eerder kritiek op het ontbreken van een wettelijke regeling op dit gebied in Nederland.

Het is volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wel een enigszins willekeurige, maar geen onredelijke hoogte. Hij wees er eerder op dat openbaarmaking in Duitsland pas boven de 10.000 euro hoeft, dus Nederland wordt in vergelijking daarmee in de voorgenomen wetgeving nog best streng.

Anonieme giften kunnen nu alleen nog beneden de 1000 euro. Wat daarboven uitkomt, moet in elk geval al worden geregistreerd.