Nieuws/Binnenland
1129307
Binnenland

CBS: tekort lokale overheden 4,1 miljard

Lokale overheden verwachten dit jaar op een gezamenlijk begrotingstekort van 4,1 miljard euro uit te komen. Dat is 1 miljard meer dan de Europese norm, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Gemeenten rekenen op het grootste tekort: 2,4 miljard euro. Dat is 40 miljoen euro meer dan het overeengekomen maximum voor alle gemeenten gezamenlijk, stelt het statistiekbureau. Provincies overschrijden hun norm echter het meest. Hun tekort van 1,2 miljard euro ligt 763 miljoen euro boven het voor hen geldende maximum. De waterschappen gaan uit van een negatief saldo van 538 miljoen euro, 227 miljoen meer dan hun norm.

„Veel overheden krijgen minder geld binnen, terwijl de uitgaven wel hoog blijven”, legt een woordvoerder van het CBS uit. Het is de eerste keer dat het statistiekbureau cijfers over het begrotingstekort van lokale overheden publiceert.

Binnen de Europese Unie zijn overheden gebonden aan begrotingsafspraken. Het tekort van de gemeenten, provincies en waterschappen mag hierdoor niet groter zijn dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit komt neer op een tekort 3,1 miljard euro.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën is nog niet geschrokken van de cijfers van het CBS. „Het statistiekbureau heeft de eigen begrotingen van de overheden uit november overgenomen en die bij elkaar opgeteld. De ervaring leert dat in die fase het verwachte begrotingstekort vaak nog erg overschat wordt. Wij wachten liever cijfers van het Centraal Planbureau (CBP) af.”

Voor de Nederlandse overheid als geheel geldt dat het gat in de begroting maximaal 3 procent van het bbp mag bedragen. Het CPB stelde vorige week in een raming dat het totale begrotingstekort dit jaar naar verwachting uitkomt op 3,3 procent en volgend jaar op 3,4 procent.