Nieuws
1129355
Nieuws

Pensioenen politici gekort

Net als bij ambtenaren zal ook het pensioen van politici gekort worden. Daarnaast gaat de pensioenleeftijd ook voor politici - net als voor alle Nederlanders - stapsgewijs omhoog naar 67 jaar en stijgt de leeftijd daarna mee met de levensverwachting. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft dinsdag een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Politici worden op deze manier net zo behandeld als ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP. Het gaat om ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, bestuursleden van waterschappen en enkele andere functionarissen. Ze krijgen een korting van 0,5 procent in zowel de opbouw van het pensioen als de uitbetaling.

Het wetsvoorstel was nog door het vorige kabinet ingediend bij de Raad van State. Plasterk heeft het na een kritisch commentaar van het belangrijkste adviesorgaan van de regering aangepast. Omdat het voorstel gevolgen heeft voor het pensioen van Kamerleden, is in de Tweede en de Eerste Kamer een tweederdemeerderheid nodig om het wetsvoorstel aan te nemen.