Nieuws/Binnenland
1130408
Binnenland

Eigen bijdrage awbz?

Mijn moeder verblijft in een verzorgingstehuis. In de nieuwe berekening van haar eigen bijdrage gaat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uit van haar verzamelinkomen (basis 2011), waarin het inkomen in box 3 is begrepen (4 procent van het bedrag boven de vrijstelling). Daar telt het CAK echter 8 procent van haar vermogen boven de vrijstelling bij. Dus niet 4 procent zoals in de media werd gesteld. Wie heeft het juist?

Helaas, het CAK heeft het bij het juiste eind. Door een spraakverwarring over de term inkomen leek in eerste instantie de verhoging te bestaan uit 8 procent van het vermogen boven de in 2011 geldende vrijstelling van 20.758 euro (alleenstaande) of 41.516 euro (partners).

Het gaat echter om een verhoging van 8 procent van het vermogen bovenop het verzamelinkomen, waarin het vermogen al voor 4 procent meetelt. In totaal telt een vermogen boven de vrijstelling dus voor 12 procent mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage awbz.