Nieuws
1130984
Nieuws

'Hypotheekrente 1 procent hoger dan elders'

De hypotheekrente ligt in Nederland grofweg 1 procentpunt hoger dan in de ons omringende landen. Dat blijkt volgens het Centraal Planbureau (CPB) uit statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB). Het CPB deed onderzoek op verzoek van minister Stef Blok (Wonen).

Mogelijke verklaringen voor de hogere rentes zijn volgens het CPB de afgenomen concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt sinds het vertrek van buitenlandse banken. Ook liggen de rentes mogelijk hoger doordat de risico's voor banken zijn toegenomen door dalende huizenprijzen en een tegenvallende economie.

Minister Blok pleitte recentelijk voor meer buitenlandse banken op de Nederlandse hypotheekmarkt, ervan uitgaande dat dat de concurrentie verhoogt en dus de rentepercentages kan doen zakken. De Tweede Kamer wil dat het kabinet voor de zomer met plannen komt om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te verhogen.

Het CPB concludeert dat dalende huizenprijzen voor een belangrijk deel de afgenomen consumptie en de lagere economische groei in Nederland verklaren. De daling van de consumptie in de periode 2008-2012 is voor iets minder dan de helft toe te schrijven aan de daling van de huizenprijzen, aldus het CPB.

De (reële) huizenprijzen ziijn sinds 2008 met ongeveer 20 procent gedaald. De huizenprijzen zouden 5 procent hoger liggen dan nu als de Nederlandse hypotheekrente op het lagere EU-gemiddelde zou liggen. Huizen werden sinds 2008 goedkoper door een daling van het reëel beschikbare inkomen en doordat het aantal huizen licht groeide. Ook de onzekerheid over maatregelen op de woningmarkt de laatste jaren heeft bijgedragen tot een daling van de huizenprijzen.

Eerder deze week meldde concurrentiewaakhond NMa al dat de marge op hypotheken die banken verdienen sinds het uitbreken van de crisis groter is geworden. Nederland is daarin een uitzondering in heel Europa. De NMa heeft geen aanwijzingen voor verboden prijsafspraken, maar wijt de hogere marges aan een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hyoptheekmarkt waar vier banken, ABN Amro, ING, Rabobank en Aegon de dienst uitmaken.