Nieuws
1131050
Nieuws

Meer alleenstaande ouders in bijstand

Sinds 2008 neemt het aantal alleenstaande ouders dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering, licht toe. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het gaat vooral om ouders met een niet-westerse achtergrond.

Het aantal eenoudergezinnen neemt al sinds 1999 gestaag toe, maar tot aan 2008 daalde het aantal gezinnen dat afhankelijk was van de bijstand, van 150.000 naar iets minder dan 100.000. Sinds dat jaar stabiliseerde dat aantal en steeg weer heel licht.

 

Meer onder niet-westerse alleenstaande ouders

Van de autochtone alleenstaande ouders was in 2011 zo'n 23 procent afhankelijk van de bijstand tegen 22 procent in 2008; onder niet-westerse alleenstaande ouders is dat 42 procent in 2011. Marokkaanse gezinnen spannen de kroon: één op de twee eenoudergezinnen uit het Noord-Afrikaanse land kreeg een bijstandsuitkering. In totaal gaan er 35.000 bijstandsuitkeringen naar alleenstaande ouders van niet-westerse afkomst, aldus het CBS.

In Nederland zijn er ruim 450.000 eenoudergezinnen.