Nieuws
1131051
Nieuws

Meer mensen in de bijstand

Eind 2012 werden er 325.000 bijstandsuitkeringen verstrekt, 9000 meer dan eind 2011. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Sinds 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen zelfs met 66.000 toegenomen.

De stijging „past bij het beeld van een verslechterende arbeidsmarkt. De werkloosheid stijgt en het aantal banen neemt af”, aldus het CBS over de landelijke stijging van 3 procent.

In 2012 is het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering kreeg juist gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is vooral te danken aan overheidsbeleid dat de instroom van jonge mensen in de bijstand moet voorkomen, zo stelt het CBS.

In de grote steden viel de toename van het aantal bijstandsuitkeringen relatief mee; zo bleef in Amsterdam het aantal vrijwel gelijk. In de andere drie grote steden groeide het aantal met 2 tot 3 procent. Breda spant van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de kroon met een toename van 13 procent, op de voet gevolgd door Apeldoorn (11 procent). De Haarlemmermeer doet het met een daling van 7 procent juist opvallend goed.