1132433
Nieuws

Raad van State keurt nationalisatie SNS goed

De Raad van State heeft zojuist geoordeeld dat de nationalisatie van SNS Reaal en de onteigening van de beleggers correct is verlopen. Ze heeft in haar vonnis wel de mogelijkheid geopend voor benadeelde aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties om een claim tegen SNS in te dienen wegens wanbeleid. Dat betekent dat minister Dijsselbloem (Financiën) als enig aandeelhouder de komende jaren wel op claims moet rekenen als de rechter die alsnog toewijst op grond van onbehoorlijk bestuur.

Directeur Jan Maarten Slagter van beleggersvereniging VEB is blij met de uitspraak, ook al blijft de nationalisatie in stand. Hij is vooral blij dat de rechter heeft beslist dat beleggers naar de civiele rechter mogen. ,,Dat is echt een heel belangrijk punt voor ons. We hebben daarmee een doelpunt gescoord in een uitwedstrijd. We hebben weer wat om voor te vechten."

Desondanks weet Slagter dat hiermee het spel pas echt begonnen is. ,,We staan aan het begin van de weg naar schadevergoeding. Onze claims kunnen zich richten op het management, de Raad van Commissarissen, de accountant en zelfs de toezichthouder."

Niet in strijd Europees recht

De Raad acht het besluit niet in strijd met Europees recht en houdt volgens haar voldoende rekening met de belangen van alle betrokkenen.

Daaraan toevoegend dat Dijsselbloem mocht uitgaan van het vastgoedtaxatierapport van Cushman & Wakefield. Bezwaren tegen de lage waardering zijn weerlegd door DNB.

Anderhalf miljard schade

Precies tien dagen geleden verzamelden de vertegenwoordigers van honderden beleggers en schuldeisers van SNS Reaal zich bij de Raad van State om te protesteren tegen de nationalisatie van de bankverzekeraar, waardoor zij voor anderhalf miljard het schip in gingen.

Minister Dijsselbloem (Financiën) had in de nacht van 31 januari op 1 februari daartoe besloten, omdat de financiële toestand van het bedrijf volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een onmiddellijk gevaar vormde voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

SNS Reaal stond al langere tijd onder verscherpt toezicht van DNB wegens zware verliezen bij de omstreden vastgoedtak Property Finance. Volgens DNB moest er op dat onderdeel op het laatst twee keer zoveel worden afgeschreven als er aan eigen vermogen in het bankonderdeel van SNS zat.

Een laatste reddingsplan van een consortium van private partijen onder leiding van het private equityhuis CVC, werd door Dijsselbloem als onvoldoende en te risicovol beschouwd.

Investeerders in SNS verloren in totaal zo’n 240 miljoen euro aandeelhouderswaarde en voor een nominale waarde van 1,7 miljard euro aan achtergestelde obligaties. Ook werd ruim 220 miljoen aan achtergestelde leningen onteigend.

Als het aan Dijsselbloem ligt krijgen al deze beleggers en investeerders 0 euro terug, omdat, zo redeneert de minister, het bedrijf gegarandeerd failliet zou zijn gegaan als hij niet had ingegrepen en zij bewust risicovol hadden geïnvesteerd tegen een aantrekkelijk rendement

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk. Maar dat betekent allerminst dat het gevecht over de erfenis van SNS Reaal nu voorbij is.

Voor beleggers ligt nu de weg open naar de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. Die moet zich gaan buigen over de hoogte van de schadevergoeding (0 euro, zo wil de minister) voor beleggers.