1132450
Nieuws

10 vragen over SNS Reaal

Het hoge woord is eruit: SNS wordt genationaliseerd. Hieronder tien vragen en antwoorden over de ontstane crisissituatie rondom het bedrijf. Aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties zijn de klos.

1. Loopt mijn spaargeld gevaar?

Nee. SNS een systeembank. Dat betekent dat die niet failliet kan gaan omdat de overheid dat niet zal toestaan. Uw spaargeld wordt dus feitelijk gegarandeerd door het vangnet dat de Staat heet. Daarmee is het geval SNS dus een totaal andere dan het faillissement van DSB Bank. Toen ging een kleine bank failliet als gevolg van een zogenoemde 'bankrun', maar waren de tegoeden van spaarders gegarandeert tot een maximum van €100.000 per persoon. Dit bedrag wordt altijd gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

2. Waarom was er een reddingsplan nodig voor SNS Reaal?

SNS dreigde te bezwijken onder de slechte prestaties van de vastgoed-divisie Property Finance. De verliezen daarin zijn te groot voor het moederconcern om ze te kunnen opvangen. Zelfs als gezonde dochters als ASN, Zwitserleven en Reaal worden verkocht, blijft er nog een negatief eigen vermogen over voor het moederbedrijf. Ook moet SNS nog staatssteun terugbetalen.

3. Waarom bemoeit het ministerie van Financiën zich met de zaak?

Ten eerste heeft de staat nog geld tegoed van SNS, de staatsteun is namelijk nog lang niet helemaal terugbetaald. En de overheid ziet SNS Bank als een zogenoemde systeembank. Dat wil zeggen dat de overheid vindt dat SNS niet mag omvallen, omdat dat een te grote impact zou hebben op de economie en de stabiliteit van ons financiële systeem. De staat laat SNS niet omvallen. De rekening wordt gepresenteerd aan aandeelhouders, bezitters van achtergestelde obligaties en de belastingbetaler.

4. Hoeveel staatssteun ontving de bank-verzekeraar tijdens de kredietcrisis, en hoeveel nu?

Het kost de staat nu direct €3,7 miljard. Aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouderrs betalen €1 miljard mee. Daarbovenop verschaft de staat €1,1 miljard aan leningen en €5 miljard aan garanties. In 2008 heeft het van de Nederlandse staat een kapitaalinjectie van €750 miljoen ontvangen. In december 2009 werd €185 miljoen terugbetaald.

5. Hoe komt SNS Reaal aan die verliesgevende vastgoedpoot en waarom?

In 2006, na de beursgang, neemt SNS Reaal het Bouwfonds Property Finance over. Het doel van de overname was om een leidende positie op de markt voor vastgoedfinanciering in Nederland op te bouwen. Maar door de kredietcrisis en het barsten van de vastgoedbubbel luidt het ook het begin van een periode vol ellende in.

6. Hoeveel betaalde SNS Reaal voor Property Finance?

Het concern kocht Property Finance (PF) van ABN Amro voor €841 miljoen. De totale omvang van de portefuille vastgoedprojecten die erin zit bedraagt ruim €8 miljard. In de afgelopen jaren is al zo’n €2 miljard afgeschreven en staat er nog voor €800 miljoen aan voorzieningen op de balans. Aangenomen wordt dat dat nog te laag is, want niemand weet wat het PF-boek werkelijk waard is.

7. Waarom kwam SNS niet van PF af?

De markt voor nieuwbouw en bedrijfsgebouwen is sinds de aankoop compleet ingestort. SNS wilde de activiteiten van Property Finance de afgelopen jaren al geleidelijk afbouwen. Dit was, en is nog steeds, niet zo makkelijk omdat in de huidige markt commercieel vastgoed nauwelijks is te verkopen. De prijzen staan onder druk. Dat zal voorlopig niet verbeteren, verwacht SNS.

8. Hoe is SNS Reaal eigenlijk ontstaan?

De organisatie is voortgekomen uit verschillende regionale spaarbanken en diverse verzekeringsmaatschappijen. In 1987 slaan de Stichting Spaarbank Limburg en Stichting Gelders-Utrechtse Spaarbank als eerste de handen ineen en vormen samen de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS).

In 1997 gaat SNS samen met de Reaal Groep, een fusie van een aantal verzekeraars en de Algemene Spaarbank Nederland (de huidige ASN Bank, dochter van SNS Reaal). Op 13 maart 2006 kondigt SNS Reaal zijn beursgang aan. Vanaf 18 mei van dat jaar heeft het bedrijf een notering aan de beurs in Amsterdam.

9. Waarom ging SNS in 2006 naar de beurs?

Het bedrijf wilde geld ophalen met de beursgang, voor overnames van bij voorkeur verzekeringsbedrijven. In 2006 en 2007 volgden drie grote acquisities: namelijk Property Finance, de Nederlandse activiteiten van Franse verzekeraar Axa en Zwitserleven.

10. Is dit het enige probleem van de bank-verzekeraar?

Nee. De verzekeringstak heeft last van de extreem lage rentes die zorgen dat (pensioen)uitbetalingen hoger uitvallen dan was verwacht. De hogere levensverwachtingen versterkt dit nog eens. Daarnaast heeft met name Reaal, net als de gehele branche, te maken met een vertrouwenscrisis door de woekerpolis-affaire.

Overigens hebben SNS Bank, ASN en RegioBank allemaal een zelfstandige bankvergunning. Dat betekent dat per persoon bij iedere bank afzonderlijk 100.000 euro wordt beschermd door het depositogarantiestelsel.

Jarco de Swart en Arnoud Boer

jdswart@telegraaf.nl

DFT 2012