Nieuws/Binnenland
1132930
Binnenland

'Meevaller riekt naar creatief boekhouden'

CDA en ChristenUnie plaatsen vraagtekens bij de meevaller van ruim 800 miljoen per jaar die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag bekendmaakte.

Volgens Pieter Heerma van het CDA riekt deze meevaller naar „creatief boekhouden”. Heerma en fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie vinden dat de Tweede Kamer hier kritisch naar moet kijken. Ze denken aan een hoorzitting met deskundigen of een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, zeiden ze zaterdag in TROS Kamerbreed.

De meevaller werd bekend kort nadat het kabinet een akkoord had gesloten met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over het woningmarktbeleid. Dit akkoord levert de schatkist een tegenvaller van ruim 1 miljard op in deze kabinetsperiode. Slob zei in Kamerbreed dat het kabinet in grote problemen was gekomen als de onderhandelingen met de drie partijen mislukt waren. Hijj vindt dat het kabinet hen nu iets verschuldigd is.

Volgens Dijsselbloem is de financiële meevaller het gevolg van een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank (DNB), waardoor DNB aan de Staat winst gaat uitkeren die de bank maakt op leningen en obligaties aan Zuid-Europese landen. Dijsselbloem ontkende vrijdag na de ministeraad dat bij de winstafdracht van DNB sprake is van creatief boekhouden, al hadden vorige kabinetten het niet op deze manier geregeld. Dijselbloem wees erop dat DNB nu meer geld heeft uitstaan in Zuid-Europa. Daarop wordt winst gemaakt, maar er zijn ook risico's..

Het kabinet bekijkt in maart of er extra bezuinigingen nodig zijn dit jaar. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. Daaruit moet blijken of het begrotingstekort dit jaar binnen de EU-limiet van 3 procent van het bruto binnenlands product blijft. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet zich aan de EU-afspraak houdt. Maar volgens ingewijden ziet het kabinet weinig mogelijkheden om dit jaar nog eens fors extra te bezuinigen.