Nieuws/Buitenland
1132937
Buitenland

China erkent bestaan 'kankerdorpen'

De Chinese autoriteiten geven toe dat er in het land plaatsen zijn waar ernstige luchtvervuiling en waterverontreiniging de volksgezondheid bedreigen.

In een rapport van het ministerie van Milieu wordt zelfs gesproken over zogenoemde kankerdorpen. Milieuactivisten in China zeggen al jaren dat het aantal gevallen van kanker in sommige dorpen in de buurt van fabrieken en vervuild water explosief is gestegen.

Tot nu toe hebben de autoriteiten nauwelijks gereageerd op dergelijke beschuldigingen. Maar nu lijkt het ministerie van Milieu te erkennen dat ze bestaan. „Er zijn zelfs enkele ernstige gevallen van gezondheids- en sociale problemen zoals het ontstaan van kankerdorpen in afzonderlijke regio's”, staat in het rapport, zonder dat het begrip kankerdorpen nader wordt uitgewerkt.

In het rapport zegt het ministerie dat de grootschalige productie en consumptie van gevaarlijke stoffen die in ontwikkelde landen verboden zijn, in China nog steeds voorkomen. Giftige stoffen veroorzaken problemen op gebied van lucht- en waterverontreiniging, aldus het rapport, waarbij wordt erkend dat dergelijke stoffen op lange termijn risico's opleveren voor de volksgezondheid.

Zowel nationaal als internationaal wordt er druk uitgeoefend op China om meer open te zijn over de milieuvervuiling in het land.

Peking en andere steden werden vorige maand nog getroffen door hevige smog. Uit metingen van de Amerikaanse ambassade bleek dat de luchtverontreiniging in de hoofdstad gevaar opleverde voor de volksgezondheid. De smog bereikte niveaus die tientallen keren hoger waren dan het door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen veiligheidsniveau.

De luchtverontreiniging leidde tot hevige publieke verontwaardiging en heftige discussies over de zwarte keerzijde van de snelle economische ontwikkeling in China.