Nieuws/Binnenland
1133141
Binnenland

’Je kunt maar beter voorbereid zijn voor als we dat schaliegas echt nodig hebben’

Uitslag Stelling: Proefboren geen bezwaar

Proefboringen naar schaliegas kunnen wat betreft de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag per direct beginnen. Zij vrezen een achteruitgang van onze concurrentiepositie als we niet voortvarend aan de slag gaan met schaliegas en zien nauwelijks reden om het niet te doen. „Angst is een slechte raadgever. Afhankelijkheid een slechte positie. Problemen worden gekoesterd en relativerende opmerkingen niet gehoord. Aan de slag!”

Voor twee derde van de stellingdeelnemers is het zo klaar als een klontje: als andere landen schaliegas winnen, dan kunnen wij daar ook maar beter mee beginnen. Zij wijzen speciaal naar de Verenigde Staten, waar het winnen van het moeilijk bereikbare aardgas een hoge vlucht genomen heeft. De energieprijs daalt daardoor in de VS en bovendien verwacht Amerika op termijn volledig energieonafhankelijk te zijn.

Dat klinkt velen als muziek in de oren. „Om Nederland concurrerend te houden t.o.v. de rest van de wereld kan het niet achterblijven in deze ontwikkeling”, overweegt iemand. Een ander: „We moeten wel. Het gaat al slecht in Europa en met zúlke grote verschillen in energieprijs tussen de VS en Europa raken we alleen maar verder in problemen.”

Chemicaliën

Dat wil niet zeggen dat u schaliegas zaligmakend vindt. Er bestaat wel degelijk zorg over het winproces, waarbij na het boren onder hoge druk water en chemicaliën in gesteente worden gespoten om het gas vrij te maken. „Hoe leggen wij het aan onze kinderen uit, als over 50 jaar alle oppervlaktewater bedorven is door die chemicaliën? Is dat het echt waard?” vraagt iemand zich vertwijfeld af.

Een ander schrijft verbijsterd: „Ik heb een documentaire gezien over schaliegaswinning in de VS. Nou dan ben je in een keer genezen. Het kraanwater kwam brandend de kraan uit!” Maar anderen halen hun schouders op over de paniek: „Voor de stoomtrein was men vroeger ook bang, je ziet nu hetzelfde bij schaliegas.”

Het is maar een krappe meerderheid (56%) die zich in het geheel geen zorgen maakt over de gevolgen voor het grondwater. „Schaliegas in Nederland zit op minstens 3000 meter diepte. Mag niet hopen dat we daar ons grondwater vandaan halen.” Veel anderen nemen toch liever het zekere voor het onzekere, want „drinkwater is altijd van groter belang dan welke vorm van energie dan ook”.

Oliesjeiks

Intussen bent u met 78% buitengewoon gecharmeerd van de gedachte minder afhankelijk te worden van grote energie-exporteurs als Rusland en het Midden-Oosten. „Exploiteren die handel en wel direct. Weg met die oliesjeiks en Poetin. Lange neus naar die lui. Onafhankelijkheid, dat is waar het om gaat!”

Wél ziet u graag meer harde cijfers van echt onafhankelijk onderzoek voordat overal in het land zomaar de boor de grond in mag. Want het stoort menigeen dat de hele discussie over schaliegas gevoerd wordt zonder duidelijke onderbouwing.

De helft geeft hiervan de schuld aan milieuorganisaties, die volgens hen „angst en paniek zaaien door nonsens en propaganda”. Maar de industrie kan er ook wat van, vindt een derde. „Laat ze eerst maar eens open en eerlijk vertellen wat de schades kunnen zullen zijn. Oeps, daar gaat het al fout. Door en door oneerlijk zijn ze.”

En al kijkt 70% watertandend naar de gedaalde energieprijzen in de Verenigde Staten sinds het grootschalig winnen van schaliegas, u geeft ook massaal uiting aan scepsis. „Energie is hier duur omdat de overheid alles kapot belast. Daar gaat schaliegas echt niets aan veranderen.” Een ander schrijft: „De enige die hiervan profiteren zijn de ondernemers en de energiemaatschappijen en de burger kan achteraf de rotzooi opruimen.”

Toch vindt al met al 70% dat proefboringen wel gewenst zijn. „Begin rustig aan met proefboringen. De winningstechnieken zullen de komende jaren nog verbeteren en ooit zullen we er toch klaar voor moeten zijn.”