Nieuws/Binnenland
1136551
Binnenland

Kerken klagen Nederland aan over illegalen

De Conferentie van Europese Kerken heeft bij de Raad van Europa een klacht tegen Nederland ingediend over de behandeling van illegalen. Dat is gebeurd namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die lid van de conferentie is. De klacht is ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.

De PKN heeft dat meegedeeld. De kerk vindt dat Nederland bij illegalen het recht van mensen op voedsel, kleding, medische bijstand en onderdak, zoals dat in het Europees Sociaal Handvest is beschreven, onvoldoende nakomt. De kerk vraagt de regering al jaren dat illegalen niet op straat worden gezet.

Als het Europees Comité de klacht gegrond vindt, wordt de Nederlandse regering opgeroepen haar beleid aan te passen. De behandeling van de klacht kan een half jaar tot een jaar duren.