Nieuws
1136773
Nieuws

Grote rivieren bereiken hoogste peil

De grote rivieren bereiken donderdag in de loop van de dag naar verwachting het hoogste peil in deze hoogwaterperiode. Rijkswaterstaat voorziet dat de Rijn bij Lobith zal stijgen naar 13,96 meter boven NAP. Na het weekeinde is de waterstand weer gezakt naar ongeveer 13,00 meter boven NAP.

De hoge waterstand wordt veroorzaakt door neerslag in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en smeltwater van de vele sneeuw die vorige maand is gevallen. Ook in de Maas, die wordt gevoed door hemelwater uit de Ardennen, is sprake van hoogwater.

Door het hoge water zijn uiterwaarden langs Waal, Rijn, IJssel en Maas ondergelopen, veerponten uit de vaart genomen en stuwen geopend. Er is alleen sprake van overlast. Rijkswaterstaat start pas met speciale hoogwaterberichtgeving als de waterstand boven de 14,00 meter boven NAP komt en door zal stijgen naar 15,00 meter boven NAP.