Nieuws/Binnenland
1137304
Binnenland

Jagers gaan nog geen broedganzen schieten

De 21.000 bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) aangesloten jagers beginnen volgende maand nog niet met het afschieten van honderdduizenden broedganzen in Nederland. De jagers vinden het ethisch niet verdedigbaar om de dieren in hun broed- en ruiperiode te storen en willen pas vanaf half juli aan de slag gaan.

De KNJV komt daarmee gedeeltelijk terug op de eerdere absolute weigering om mee te werken aan het zogenoemde Ganzenakkoord, dat de provincies in december vorig jaar hebben gesloten met zeven natuur- en landbouworganisaties.

Het Ganzenakkoord moet een einde maken aan de enorme overlast en schade die ganzen veroorzaken aan akkers en natuurgebieden. Nederland telt in de zomer naar schatting zo'n 400.000 ganzen, die complete oogsten vertrappen. In 2005 waren het er nog maar 100.000.

De huidige populatie moet volgens het Ganzenakkoord terug naar dat aantal. Omdat dat te bereiken moeten jagers tussen maart en november vogels afschieten. Overwinterende ganzen worden met rust gelaten.