Nieuws

Grote Poolse problemen voor Imtech

Particuliere beleggers worden opnieuw hard geraakt door ellende op de beurs. Voormalig beurslieveling Imtech, een technisch dienstverlener, werd vanochtend bijna een derde minder waard. Het bedrijf lijkt zich verslikt te hebben in een Pools pretpark, en lijkt minstens €100 miljoen af te moeten schrijven.

Imtech kampt met grote problemen bij verschillende projecten in Polen. De technisch dienstverlener verwacht door achterblijvende financiering en ,,mogelijke onregelmatigheden'' minstens 100 miljoen euro af te moeten schrijven op de betrokken projecten en kan daardoor niet aan de afspraken met kredietverstrekkers voldoen.

Door de onzekerheid over de precieze omvang van de afschrijvingen kan Imtech zijn jaarrekening niet opstellen en wordt de publicatie van de voor 5 februari geplande jaarcijfers uitgesteld, zo meldde het bedrijf maandag. De afschrijving gaat in ieder geval ten koste van het dividend, dat volgens Imtech naar verwachting wordt geschrapt.

De problemen hangen samen met vooruitbetalingen die door projectontwikkelaars herhaaldelijk werden beloofd, maar uiteindelijk nooit zijn ontvangen. Imtech heeft een eerste onderzoek naar de projecten uitgevoerd en sluit niet uit dat er sprake is van fraude. Daarom wordt nu een forensisch onderzoek ingesteld naar de aanname en uitvoering van de projecten. Het lokale management is op non-actief gesteld.

Liquide middelen

De totale afwaardering van tenminste 100 miljoen euro betreft drie projecten voor het nieuw te bouwen pretpark Adventure World Warschau en een project op het gebied van energieopwekkende biocentrales, eveneens in Warschau. De gezamenlijke waarde van die projecten bedraagt 757 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter René van der Bruggen gaf in een toelichting aan dat Imtech nog altijd over voldoende liquide middelen beschikt om zijn activiteiten door te zetten. De bestuurder gaat er op dit moment niet vanuit dat Imtech een claimemissie nodig heeft om zijn financiële positie te versterken.

Verhouding

Van der Bruggen stelde verder dat de problemen ,,heel recent'' zijn ontdekt en dat de banken zondagavond van de problemen op de hoogte zijn gebracht. Imtech breekt zijn convenanten ten aanzien van de vereiste verhouding tussen de gemiddelde nettoschuld en ebitda en afspraken over de rentedekking en treedt in overleg met zijn kredietverstrekkers over hoe de problemen kunnen worden verholpen. Van der Bruggen wilde niet op die gespreken vooruitlopen.

Imtech heeft zijn algemene aandeelhoudersvergadering, die op 3 april zou worden gehouden, tot nader order uitgesteld.