Nieuws
1138207
Nieuws

LIVEBLOG : SNS Reaal genationaliseerd

De Nederlandse staat heeft SNS Reaal genationaliseerd. Dat is vanmorgen door het ministerie van Financiën bekendgemaakt. De redding kost de Nederlandse Staat 3,7 miljard euro.

Aandeelhouders en obligatiehouders zijn hun geld kwijt en betalen dus ook mee, namelijk €1 miljard. Ook de banken moeten in de buidel tasten. Zij betalen eenmalig €1 miljard mee aan de redding via een heffing.

Volgens minister Dijsselbloem (Financiën) was de ingreep onvermijdelijk. ,,Zonder ingrijpen zou SNS Reaal onvermijdelijk failliet zijn gegaan. Er heeft zich tot gisteren geen enkel ander alternatief aangediend. En dat betekende een ernstig gevaar voor de financiële stabiliteit.''

DNB-directeur Sijbrand zei dat een bankrun op SNS Reaal een reëel gevaar was. ,,Er liep al €500 miljoen tot €1 miljard uit naar aanleiding van berichtgeving in media.''

Onze verslaggevers zijn ter plaatse. Hun verslag kunt u in het blog hieronder rechtstreeks volgen:

 

Vertrek

De top van SNS Reaal, waaronder topman Ronald Latenstein, stapt op. Zij krijgen geen vertrekvergoeding. Gerard van Olphen wordt per direct de opvolger van Latenstein. Van Olphen was financieel-directeur bij Achmea.

Maurice Oostendorp wordt de nieuwe financieel-directeur bij SNS Reaal. Hij komt over van verzekeraar Coöperatie VGZ. Oostendorp was daarvoor 26 jaar werkzaam bij ABN Amro.

Dijsselbloem kon niet aangeven of er extra wordt bezuinigd vanwege de redding van SNS Reaal. ,,In maart zullen we alle mee- en tegenvallers tegen elkaar afwegen.''

Rechtszaak

Directeur Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is woedend dat aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders hun geld kwijt zijn. ,,En daarom stappen wij naar de rechter. Het is nog maar de vraag of dit zo maar kan.'' Slagter zette verder vraagtekens bij de communicatie van SNS rond de problemen bij de vastgoedtak.

Volgens analist Albert Ploegh van ING zal de nationalisatie van SNS Reaal op korte termijn zorgen voor hogere kosten bij andere banken. Hij verwijst daarbij naar de heffing van €1 miljard die de banken eenmalig moeten betalen.

Kosten

ING laat weten dat de nationalisatie van SNS Reaal zorgt voor kostenpost van tussen de €300 tot 350 miljoen. De bankverzekeraar is wel blij met de ingreep vanwege het belang voor de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector. ABN Amro sluit zich daarbij aan. De staatsbank verwacht een kostenpost van tussen de €200 en 250 miljoen.

Bestuursvoorzitter Piet Moerland van Rabobank spreekt van een goed besluit. De nationalisatie van SNS Reaal levert de coöperatieve bank een kostenpost op van tussen de €300 en 350 miljoen euro.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt de nationalisatie van SNS Reaal. ,,Met deze maatregelen worden de stabiliteit van het financiële stelsel en de belangen van de klanten van de bank veilig gesteld. Het is spijtig dat deze maatregelen nodig zijn maar hiermee wordt erger voorkomen.''

De NVB vindt het begrijpelijk dat de nationalisatie gepaard gaat met een bijdrage vanuit de private sector en van banken. ,,We zullen de precieze gevolgen nader bestuderen en dat overleggen met het ministerie en DNB.''

Banen

Het is nog niet bekend of de nationalisatie gepaard gaat met banenverlies. FNV Bondgenoten is in ieder geval opgelucht dat er voorlopig een eind aan de maandenlange onzekerheid en voortdurende geruchtenstroom is gekomen. ,,Maar de toekomst voor werknemers is bij lange na nog niet veilig gesteld'', zegt bestuurder Karin Heynsdijk. ,,Pas als duidelijk is welke eisen de staat en de Europese Commissie stellen, krijgen we zicht op de consequenties voor de werkgelegenheid binnen SNS Reaal."

Volgens CNV-bestuurder Jolien Dekker komen er ongetwijfeld reorganisaties aan, als delen van SNS Reaal weer geprivatiseerd worden. ,,Zorg voor de medewerkers van SNS Reaal en hun werkgelegenheid is daarom de hoogste prioriteit van CNV Dienstenbond.''

Eurocommissaris Almunia (Mededinging) zei te verwachten dat de openbare steun aan SNS wordt aangemeld bij de commissie.

De bankverzekeraar verkeerde al lange tijd in zwaar weer en slaagde er niet in om een oplossing te vinden voor de problemen bij zijn vastgoedtak Property Finance. SNS Reaal had tot gisteren 18.00 de tijd om met een oplossing te komen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft de handel in het aandeel SNS Reaal stilgelegd.