Nieuws
1138814
Nieuws

Werkloze dupe van cybercrimineel

Werklozen worden steeds vaker slachtoffer van vacaturefraude. In toenemende mate worden ze misbruikt voor witwaspraktijken van internetcriminelen en middels het laten volgen van zogenaamde 'sollicitatiecursussen'. De Fraudehelpdesk ontving in 2012 814 meldingen ten opzichte van 178 in 2011.

Hiermee is deze fraudvorm de snelst in omvangstijgende oplichtingstruc, zo blijkt uit het jaaroverzicht van de FHD.

Met de dagelijks oplopende werkloosheid hebben criminele organisaties een nieuwe markt aangeboord. Op verscheidene, grote vacaturesites op internet proberen ze werkzoekenden lekker te maken met lucratief thuiswerk. Ze moeten dan hun eigen bankrekening ter beschikking stellen, waarmee vervolgens grote winsten uit criminele activiteiten worden witgewassen en naar rekeningen in het buitenland worden doorgesluisd. Zonder het zelf te weten, maken werklozen zich zo medeplichtig aan strafbare feiten.

'Baangarantie'

Een wat 'onschuldiger' variant is het aanbieden van online sollicitatiecursussen met garantie op een baan na afloop. De werkzoekende betaalt vijftig euro en krijgt daarvoor een digitaal vragenformulier, maar meer ook niet.

De FHD gaat ervan uit dat het aantal binnengekomen meldingen slechts het topje van de ijsberg vertegenwoordigt. Veel slachtoffers durven zich uit schaamte niet bekend te maken en de politie kan niet veel met aangiftes. Het geld verdwijnt veelal naar bankrekeningen in Oost-Europa.

Misleidende telefoontjes

Cybercrime is een tweede snel stijgende oplichtingstruc op internet. De FHD signaleerde in 2012 bijna 9.000 meldingen tegen ruim 2.000 in 2011. Hierbij gaat het voornamelijk om misleidende telefoontjes van zogenaamde medewerkers van bijvoorbeeld Microsoft die goedkoop beveiligingssoftware aanbieden voor pc of laptop. Wie op een aanbieding ingaat, loopt risico dat de eigen bankrekening online wordt leeggetrokken.

Een derde populaire oplichtingsvorm is voorschotfraude. Hierbij moet het slachtoffer eerst betalen voordat hij een dienst kan afnemen of een gewonnen prijs kan incasseren dan wel een erfenis in ontvangst kan nemen. In 2012 kreeg de FHD ruim 1100 meldingen hierover binnen tegen een kleine 600 in 2011.

Datingfraude

Opvallend is verder het grote aandeel van datingfraude, waarbij sommige singles voor vele honderdduizenden euro’s zijn getild. Dit is tevens de grootste schadepost. Gemiddeld raakten gedupeerden 145.000 euro per persoon kwijt. In totaal ging het vorig jaar om 8,1 miljoen euro, waarbij moet worden aangetekend dat ook hier hoogstwaarschijnlijk alleen het topje van de ijsberg in beeld is gekomen.