Nieuws/Binnenland
1139744
Binnenland

Provincies akkoord met financiële afspraken

De meeste provincies hebben ingestemd met het principeakkoord dat hun koepelorganisatie IPO eerder sloot met het kabinet over de financiën van het Rijk en van de lagere overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat vrijdag weten of een meerderheid van de leden akkoord is. De waterschappen hebben al ingestemd.

Eerder werd al bekend dat er verzet was tegen het principeakkoord, onder meer omdat de lagere overheden fors moeten inleveren.

De afspraken betreffen onder meer de wet Houdbare Overheidsfinanciën, waarvan tegenstanders denken dat die de ruimte van provincies en gemeenten om investeringen te doen in bijvoorbeeld infrastructuur, te sterk beperkt. Verder worden lagere overheden tot 'schatkistbankieren' verplicht, waarbij ze overtollig geld moeten stallen bij het Rijk. Dat zou een gunstig effect hebben op de omvang van de staatsschuld.