Nieuws/Binnenland
1141045
Binnenland

De groten gaan vrijuit

Het lijkt wel of er de laatste tijd geen eind komt aan de stroom nieuwsberichten waaruit blijkt dat multinationals zich uit hebberigheid, eigengewin en macht verlagen tot misdadig gedrag. Aantijgingen, veroordelingen en afkopingen op het gebied van mensenrechtenschendingen, corruptie, belastingontduiking, zelfverrijking en milieudelicten wisselen elkaar in hoog tempo af.

Hoewel deze bedrijven af en toe worden veroordeeld tot hoge boetes, die altijd makkelijk kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de gepleegde misdaad, ontlopen de bestuurders en managers in nagenoeg alle gevallen een passende straf.

Het gevolg is dat misdadig gedrag door personeel van multinationals, waarmee zij vaak zelf extra geld verdienen, niet wordt aangepakt. Werknemers zijn namelijk vrijgesteld van vervolging voor alles wat ze doen in opdracht van hun bedrijf, zolang ze maar geen fraude of direct strafbare handelingen zoals moord plegen.

De verantwoordelijken gaan vrijuit en krijgen in veel gevallen na enige betaalde wachttijd weer andere (publieke) functies van aanzien aangeboden.

Ik moet ineens denken aan een oude uitspraak van Jacob Cats: ’Grote stelen en kleine stelen, maar groten stelen het meest’.

Cats bedacht deze, vooral door z’n dubbelzinnigheid aansprekende, slogan voor een uithangbord van een Amsterdamse winkel met Goudse pijpen. Hij deed dat uit protest tegen het graaigedrag van de Amsterdamse machthebbers. Het uithangbord is op last van diezelfde bestuurders verwijderd. Er is sinds de Gouden Eeuw op dat gebied dus maar weinig veranderd.