Nieuws
1141128
Nieuws

Overheid sprokkelt data

De overheid heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste verzamelaars en verwerkers van persoonsgegevens. Maar hoe zij met onze gegevens omgaat, is niet altijd duidelijk. Dat meldt Sp!ts.

„Onder het mom van efficiëntie en klantvriendelijkheid wordt regelmatig geprobeerd om aan belangrijke elementen in het privacyrecht te ontkomen”, zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Hij vindt een gezonde portie argwaan op zijn minst verstandig.

„Het valt op dat in de publieke sector nogal eens wordt gedacht dat het effectiever is om de burger een keer iets te vragen en die gegevens vervolgens voor allerlei verschillende doelen te gebruiken. Vanuit de gedachte 'wie wat bewaart, heeft wat' worden de meest uiteenlopende gegevens aan elkaar gekoppeld”, zegt Kohnstamm.