Nieuws/Binnenland
1141255528
Binnenland

Justitie betaalt 70 miljoen euro aan asielzoekers

Den Haag - De trage afhandeling van asielverzoeken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een nog groter probleem dan gedacht. De dienst moet tientallen miljoenen euro’s uitkeren aan asielzoekers en statushouders als compensatie voor te lange procedures. Waarom?

De kosten voor dwangsommen die de IND maakt als ze niet binnen zes maanden besluit over een asielaanvraag lopen al jaren op. Zo’n dwangsom kan bij een hoger beroep oplopen tot 15.000 euro per geval. Op die manier moest de dienst vorig jaar zo’n 6,5 miljoen euro uitkeren. Terwijl het aantal asielverzoeken de laatste jaren stabiel is.

Dit jaar komt het totaalbedrag niet uit op 17 miljoen euro zoals aanvankelijk geschat, maar op 70 miljoen, zo blijkt uit een interne nota waarover NRC bericht. En dan te bedenken dat minstens een kwart van de asielaanvragen überhaupt geen kans maakt op inwilliging omdat de aanvrager uit een veilig land komt.

„De doorlooptijden bij de IND lopen op en verbeteren niet”, stelt verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol vast. Om die reden kondigde de VVD-bewindsvrouw onderzoek aan dat deze week naar buiten komt.

„De VVD wil af van de torenhoge dwangsommen voor asielzoekers”, zegt Kamerlid Becker. Eerder stelde ze voor de boetebedragen te verlagen. Inmiddels pleit ze ervoor het recht op dwangsommen uit de asielwetgeving te halen, iets dat niet zomaar is geregeld. Tot die tijd vraagt zij het kabinet de wet tijdelijk buiten werking te stellen.

De PVV pleitte eerder voor het stopzetten van de dwangsommen. Kamerlid Van Dijk: „Het is compleet gestoord dat de mensen die hier niet eens mogen zijn en die door de VVD al gratis geld, woning en zorg krijgen, nu ook nog eens worden beloond met zuurverdiend belastinggeld omdat ze te lang zouden moeten wachten op tijdens de asielprocedure.”

Nederland enige EU land met regeling

Nederland is voor zover bekend het enige land in de EU met een dwangsomregeling voor asielzoekers.„Als de overheid te traag levert, is een dwangsom de prikkel om het werk wél op tijd te leveren”, vindt D66-Kamerlid Groothuizen, die het systeem van dwangsommen overheid wil houden. Hij wijst op de ’oliedomme’ bezuinigingen die de IND in 2016 troffen. Bovendien: dat de dienst zich zó misrekent (70 in plaats van 17 miljoen aan dwangsommen), „daar word ik wel een beetje droevig van.”

Dat vindt PvdA-Kamerlid Kuiken ook. „Het kabinet spant het paard achter de wagen. Vanwege alle bezuinigingen lopen de wachttijden op en daardoor moet er nu 70 miljoen worden betaald. Dat is gewoon geld door de plee spoelen.” Tegelijkertijd lukt het maar niet om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten, stelt Kuiken vast. „Deze staatssecretaris lijkt te vaak niet geschikt voor haar taak.”

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.