Nieuws
1143219
Nieuws

Weg met de doemdenkers

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat we een chagrijnig volk zijn dat met doemdenken een bijdrage levert aan de neergang van onze economie. Daarom presenteren ze de zogenoemde Power Eleven, verplichte kost voor pessimisten en doemdenkers.  

Groei moet van het bedrijfsleven komen

De economie van de Europese Unie verkeert in zwaar weer. Veel landen hebben te maken met een economische krimp en een oplopende werkloosheid. Ook in Nederland is dit het geval. Hoewel in Europa overal de noodzaak wordt onderschreven van het terugdringen van begrotingstekorten en staatschulden zien we gelukkig dat steeds meer landen pogingen doen om daarnaast de groei van hun economie aan te jagen. Extra groei leidt tot meer werkgelegenheid en inkomsten voor de schatkist waarmee gemakkelijker het begrotingstekort kan worden verminderd.

De meeste landen beschikken niet of slechts over beperkte financiële middelen om de groei op te peppen. De vraag is dan ook langs welke weg de groei het best gestimuleerd kan worden. Volgens de Europese Commissie spelen ondernemers een cruciale rol. Extra groei hangt vooral af van een goed presterend bedrijfsleven. “Ondernemerschap en in het bijzonder het midden en kleinbedrijf is de sterkste kracht voor economische groei’, zo stelt Brussel. Alle Europese landen zouden daarom ondernemerschap meer moeten bevorderen. Wij delen die opvatting, maar dat kan alleen als regeringen zelf ook een duit in het zakje doen. Dat hoeft de schatkist niet per se veel geld te kosten.

De belangrijkste belemmering voor ondernemerschap is momenteel de afgenomen vraag naar goederen en diensten. Daarom is het nu geen goed moment om de economie nog onnodig verder af te knijpen door te hard te bezuinigen. Daarnaast worden ondernemers geconfronteerd met bureaucratische overheidsregels en een verstikkende administratieve lastendruk die voor een deel ook door Europese regelgeving wordt veroorzaakt. Ondernemerschap wordt eveneens afgeremd door de beperkte mogelijkheden om aan financieringen te komen en door knelpunten op de arbeidsmarkt. Regeringen en Brussel moeten op dat vlak een bijdrage leveren aan oplossingen en zo ondernemerschap en groei in Europa stimuleren

Een chagrijnig land van somberaars en doemdenkers

Los van deze belemmeringen voor ondernemers heeft vooral Nederland last van een negatief stemmingsbeeld dat zeker niet bijdraagt aan het herstel van onze economie. Gaan we af op de teneur in de media en op het internet dan zien we een chagrijnig volk, een stelletje zeurpieten, mopperaars, somberaars en doemdenkers. Bovendien wordt Nederland door veel Europese lidstaten beschouwd als het landje met het opgestoken vingertje dat anderen de les leest. Dat wekt wrevel, levert ons niets op en daar moeten we dan ook snel mee stopen.

Ook is het nodig dat we onmiddellijk een eind maken aan het gesomber, het zeurpieten gedrag en het doemdenken in ons land. Daarom presenteren wij hier vandaag de zogenoemde Power Eleven van Nederland. Het gaat om een lijstje van sterke punten van ons land waarmee we internationaal opvallen en waar we best trots om mogen zijn. Bovendien maken deze punten duidelijk dat we over een solide fundament beschikken om met een gezamenlijke polderaanpak onze economie uit het slop te halen.

Verplichte kost voor alle pessimisten en doemdenkers

Onze Power Eleven:

Geen reden om achter over te leunen

 

Ons lijstje is niet bedoeld om achterover te leunen. Integendeel, als we niet flink aanpakken lopen we de kans dat Nederland de komende jaren op belangrijke internationale ranglijsten weg zal zakken naar een plaats buiten de top tien. Zo loopt Nederland nu al achterop als het gaat om innovaties en zitten we ver in de internationale achterhoede bij het milieubeleid. Bovendien loopt de werkloosheid snel op. In het belang van onze welvaart moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat onze sterke punten worden aangetast.

Rick van der Ploeg is hoogleraar economie in Oxford en hoogleraar politieke economie aan de UvA. Van 1998 tot 2002 was hij PVDA-staatssecretaris in het kabinet-kok II. Van der Ploeg studeerde economie aan de Universiteit van Sussex en promoveerde in 1981 bij de Universiteit van Cambridge. Hij heeft circa 100 publicaties op zijn naam staan met onder meer de titels ‘Is de econoom een vijand van het volk?’ en ‘een schaap in wolfskleren.’

Willem Vermeend is internetondernemer en bijzonder hoogleraar Economics and E-Business aan de Maastricht School of Management ( MSM). Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties en commissariaten bij nationale en internationale bedrijven, waaronder Randstad. Vermeend had ook een actieve rol in de politiek. Vanaf 1994 tot 2002 was Vermeend PVDA-staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Kok I en II. Hij schreef diverse boeken, zoals de Kredietcrisis, de Wij-Economie en de Wereld van het Internet.