Nieuws/Binnenland
1144053
Binnenland

Rijk gaf minder uit in 2012 dan gepland

 Het Rijk blijkt vorig jaar veel minder te hebben uitgegeven dan gepland. De omvang van die zogeheten onderuitputting ligt rond een half miljard euro. Gevolg is dat gemeenten naar huidige inzichten 106 miljoen euro minder uit het gemeentefonds krijgen.

Dat meldt Binnenlands Bestuur. Door de gehanteerde bekostigingssystematiek van de decentrale overheden door het rijk, krijgen gemeenten meer uit Den Haag als de uitgaven van de rijksoverheid groter zijn dan aanvankelijk begroot. Maar zijn die uitgaven lager, dan krijgen ze minder.

Dat het rijk in 2012 circa 500 miljoen minder heeft uitgegeven dan begroot, betekent voor een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners een tegenvaller van 225.000 euro.