Nieuws/Binnenland
1144884
Binnenland

Forse stijging aantal vrijwilligers Rotterdam

Het vrijwilligerskorps in Rotterdam wordt komende jaren met ongeveer 12.000 mensen uitgebreid. Dat komt doordat mensen met een uitkering in de stad Rotterdam daar een tegenprestatie voor moeten gaan leveren. De operatie wordt begeleid door onder meer de Vrijwilligerscentrale Rotterdam.

De centrale is intermediair en ondersteunt organisaties en vrijwilligers om ervoor te zorgen dat er komende jaren meer werk komt dat door vrijwilligers kan worden gedaan. „Als ik die mensen nu allemaal op de stoep heb staan, zou ik daar geen werk voor hebben. Maar als dat geleidelijk aan gaat, is er voor die groep genoeg te doen”, stelt directeur Annelies Smits van het Centrum Voor Dienstverlening (CVD), uitvoerder van de Vrijwilligerscentrale Rotterdam.

De kritiek op het verplichte karakter van het vrijwilligerswerk door mensen met een uitkering vindt ze niet terecht. „Uit onderzoek blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk moeten doen, wel degelijk zijn gemotiveerd. Eerst moet je hun interesse en motivatie aanboren en vervolgens bekijk je wat je ze laat doen. Het is zonde als iemand met een hbo-opleiding papier staat te prikken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Je moet tijd steken in de juiste match.”

Bij bedrijven en instellingen moet wel een cultuuromslag plaatsvinden. Ze moeten het vrijwilligerswerk in de eigen onderneming of instelling gaan herkennen en dat aanbieden. „Dat is waar wij de organisaties wat in kunnen leren”, aldus Smits. Een speciale toetsingscommissie bij de centrale ziet erop toe dat bedrijven en instellingen geen betaalde arbeid vervangen door vrijwilligers in huis te halen.

Smits stelt dat uit eigen ervaring van het CVD 80 procent van de mensen vaak zelf vrijwilligerswerk vindt, eventueel via de website van de centrale of de website van een vrijwilligersorganisatie. Ongeveer 15 procent vindt vrijwilligerswerk door eerst contact te zoeken met de centrale. „En 5 procent krijgt uiteindelijk vrijwilligerswerk door die aan de hand mee te nemen.”

Rotterdam telt 4500 vrijwilligersorganisaties. Volgens het laatste rapport van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam verrichten circa 155.000 Rotterdammers vrijwilligerswerk.