Nieuws/Binnenland
1145122
Binnenland

Boost transportsector dankzij wetenschap

Transportorganisatievereniging EVO ontwikkelt samen met Nyenrode Business Universiteit een nieuwe leerstoel Supply Chain Management (SCM). Het doel is verschillende ketenpartijen beter te laten samenwerken.

Vanaf 1 maart 2013 gaat prof. dr. Jack van der Veen zich als EVO-hoogleraar richten op de toekomst van Supply Chain Management.

Vanuit de wetenschap wordt er al jaren gepleit voor meer samenwerking in de supply chain; de keten van bedrijven die samen het product voortbrengen en distribueert en bij de klant brengt ("van grond tot mond"). Als de verschillende ketenpartijen beter zouden samenwerken, kan dit proces beter, sneller, duurzamer en goedkoper. Dan worden de consumenten beter bediend en behalen alle deelnemende partijen een hogere marge.

Stappenplannen

Helaas komt van deze theorie weinig terecht in de praktijk. Met de leerstoel zal er voor de EVO-leden directe toegang zijn tot alle relevante kennis, zodat ze de gewenste stappen naar betere ketensamenwerking.

De leerstoel is ook gericht om de wetenschappelijke theorie verder te ontwikkelen naar duidelijke stappenplannen waarmee organisaties aan de slag kunnen. Nyenrode is als business universiteit opgericht met als doel om wetenschap en bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

EVO is belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben.