Nieuws
1145207
Nieuws

Geen twijfels meer over integriteit Reiling

De provincie Noord-Brabant heeft geen twijfels meer over de integriteit van afvalverwerker Reiling in Sterksel. SP-gedeputeerde Johan van den Hout heeft dat vrijdag gezegd tijdens een hoorzitting in Provinciale Staten.

Reiling stond onder verscherpt toezicht vanwege een integriteitsonderzoek. Er was daarom alleen een tijdelijke vergunning verleend. De gedeputeerde legde uit dat het bedrijf een vergunning voor onbepaalde tijd krijgt.

De grote afvalverwerker ligt al lang ernstig onder vuur. Zo is de directeur door de politie verhoord over de dood van drie werknemers in het najaar van 2010. Het drietal overleed door een chemische reactie in een mobiele waterzuiveringsinstallatie waar het bedrijf geen vergunning voor had. Twee weken voor het fatale ongeval was er al een controle van de politie bij Reiling vanwege vermoedens van overtreding van de milieuregels.

De directeur van Reling werd in juli veroordeeld tot een boete van 10.000 euro omdat bij een bedrijf van hem in Deurne de vergunning niet klopte en de bodem werd verontreinigd door de opslag van roetstof.