Nieuws/Binnenland
1145961508
Binnenland

Overwinning voor activisten

Rechter verbiedt afschieten herten Oostvaardersplassen

LELYSTAD - Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen mag niet meer doorgaan. Dat oordeelde de bestuursrechter in Lelystad dinsdag.

Stichting De Faunabescherming, stichting Dierbaar Flevoland en stichting Fauna4Life maakten bezwaar tegen het afschieten.

De provincie Flevoland is bezig het gebied opnieuw in te richten en wil dat er maximaal 490 herten overblijven. De kleinere populatie moet grote sterfte zoals in de winter van 2017/ 2018 voorkomen. Tegen de leefomstandigheden destijds is massaal en langdurig geprotesteerd.

Het besluit tot het afschot was volgens de rechter niet gebaseerd op een ecologisch vakkundig rapport. Specifiek had de rechter moeite met het aantal van 490. Dat is niet goed onderbouwd, zegt de rechter.

Ook de noodzaak van het schieten is onvoldoende onderbouwd, vindt de bestuursrechter. Aan de andere kant is er een rapport van bioloog Frans Vera, een van de grondleggers van het natuurgebied. Hij stelt dat het verminderen van het aantal herten niet noodzakelijk is voor de bescherming van andere dieren en planten.

Volgens de natuurorganisaties grijpt de provincie naar ongeoorloofde middelen in de politieke waan van de dag. Een provincie mag niet zonder zwaarwegende redenen ingrijpen in het beheer van een beschermd natuurgebied, stellen ze.

Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer kreeg begin dit jaar al toestemming om herten af te schieten en heeft ondertussen veel dieren gedood. Uit de meest recente telling is gebleken dat er op dit moment nog ruim duizend herten ’teveel’ in het gebied rondlopen, vindt Staatsbosbeheer althans.

Gedeputeerde Jop Fackeldey zei in een eerste reactie de uitspraak van de rechter te respecteren. Hij gaat de uitspraak bestuderen.