Nieuws/Buitenland
1148385308
Buitenland

Echt waar: Vlamingen hebben akkoord over nieuwe regering

Reden voor optimisme in Vlaanderen, ook bij beoogd minister-president Jan Jambon.

Reden voor optimisme in Vlaanderen, ook bij beoogd minister-president Jan Jambon.

BRUSSEL - De Vlaamse politieke partijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben vier maanden na de verkiezingen een akkoord bereikt over de vorming van een regionale regering. Beoogd minister-president Jan Jambon (N-VA) presenteerde maandag het regeerakkoord.

Reden voor optimisme in Vlaanderen, ook bij beoogd minister-president Jan Jambon.

Reden voor optimisme in Vlaanderen, ook bij beoogd minister-president Jan Jambon.

De Vlaams-nationalisten, christendemocraten en liberalen maakten ook de afgelopen vijf jaar deel uit van de regering. Het uiterst rechtse Vlaams Belang, dat fors won bij de verkiezingen, blijft uitgesloten.

Onder meer de begroting zorgde voor vertraging. Afgesproken is dat er in 2021 een begrotingsevenwicht moet zijn. Werklozen worden na twee jaar verplicht gemeenschapsdienst te verrichten als opstap naar een nieuwe baan. Jambon verwacht de komende jaren 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen. Hij heeft Nederland en de Scandinavische landen als voorbeeld genomen. Voor lagere inkomens komt er een „jobbonus.”

In welzijn wordt tot 2024 1,4 miljard euro geïnvesteerd. Ook voor onderwijs en misdaadbestrijding is veel aandacht. Het akkoord voorziet verder in meer bos en andere natuur. Ook wordt jaarlijks 150 miljoen euro gestoken in veilige fietspaden. Een kilometerheffing komt er niet, wel meer geld voor wegen. Het openbaar vervoer moet beter en het wagenpark groener. De ambitie is wind- en zonne-energie tegen 2030 te verdubbelen en de broeikasgasuitstoot in 2050 met 80 procent terug te dringen.

Opkomstplicht

Burgemeesters kunnen in de toekomst zelf kiezen of ze een Belgische zwart-geel-rode sjerp dragen of een Vlaamse geel-zwarte. De opkomstplicht bij gemeentelijke en provinciale verkiezingen wordt geschrapt. Het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers wordt strenger en is niet langer gratis. Hun toegang tot sociale voorzieningen wordt beperkt.

De regio Vlaanderen was de laatste in België die nog geen regering had na de verkiezingen op 26 mei. Wallonië, het gewest Brussel, de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige regio in Oost-België hebben al wel een regering. Nu een regering in Vlaanderen ophanden is, kunnen de onderhandelingen voor een nationale regering starten.