Nieuws/Binnenland
1149089239
Binnenland

Alarm over overlastgevende asielzoekers in en om asielzoekerscentra

Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie.

Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie.

Den Haag - Overlastgevende asielzoekers veroorzaken met ’asociaal en crimineel gedrag’ problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek.

Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie.

Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie.

De leefsituatie in azc’s is volgens onderzoekers zelfs ’zorgwekkend’. „Overlastgevers zijn voor het merendeel jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Hun kans om hier te mogen blijven is minimaal”, constateert de inspectie. „De meesten worden in het land van herkomst niet vervolgd om bijvoorbeeld geloof of politieke overtuiging. Ze hebben weinig opleiding en nauwelijks toekomstperspectief. Ze hopen hier op een beter leven maar dat is geen reden voor een verblijfsvergunning.”

Volgens onderzoekers is het zelfs zo dat de lastposten het personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het leven zuur maken. „Dat leidt bij het COA-personeel tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. Waardoor er weer minder personeel is om in te zetten. Daarnaast bemoeilijken overlastgevers de leefsituatie van andere asielzoekers in de gewone opvang en ervaren omwonenden overlast door hun gedrag.”

Nederland heeft een locatie waar overlastgevende asielzoekers worden geplaatst. Daar worden ze wel redelijk goed in toom gehouden, ziet de inspectie. Die opvang is in Hoogeveen, maar er is beperkt plek.

Verslaving

De inspectie komt met aanbevelingen om de zorg voor deze groep mensen, die vaak kampen met verslaving of psychische problemen, te verbeteren. Ook moeten er meer mogelijkheden komen om strafrechtelijk in te grijpen. Aan de IND doet de Inspectie JenV de aanbeveling om asielaanvragen van overlastgevers met voorrang te behandelen.

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) laat in een reactie weten beperkt iets aan het probleem te kunnen doen. „Nederland dient zich te houden aan (inter)nationale wet- en regelgeving die bepaalt dat iedereen die zegt bescherming nodig te hebben, recht heeft op behandeling van zijn of haar asielaanvraag.”

Toch hoopt ze wel iets tegen het probleem te kunnen doen. Zo wil ze asielaanvragen met migranten met kansloze aanvragen sneller behandelen. „Ik blijf onverkort inzetten op het aanpakken van overlastgevende en criminele asielzoekers met de maatregelen die momenteel beschikbaar zijn.”