Nieuws/Buitenland
1149707500
Buitenland

Alsnog steun EU-parlement voor klimaatplannen in zicht

BRUSSEL - Voor een aantal cruciale klimaatplannen lijkt alsnog een meerderheid gevonden in het Europees Parlement. Door onenigheid tussen de voorstanders werden ze vorige week nog uitgesteld, maar de drie grote middenpartijen hebben er toch een compromis over gesloten.

Het was de bedoeling dat het parlement vorige week zou instemmen met het uitbreiden van het betaalsysteem voor CO2-uitstootrechten (ETS), met een klimaatfonds om de gevolgen voor burgers te verzachten en met een importheffing voor bijvoorbeeld klimaatonvriendelijk gemaakt staal en cement. Dat zijn sleutelonderdelen van het zogeheten Fit for 55-pakket van de Europese Commissie, dat de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met minstens 55 procent moet verlagen. Maar de broze overeenstemming tussen christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen rafelde uiteen toen de eersten met steun van rechts het ETS-plan aanpasten.

De christendemocraten gaan nu alsnog akkoord met het afbouwen van de gratis uitstootrechten voor bedrijven tussen 2027 en 2032. Dat gebeurt volgens hen wel wat langzamer en hangt af van het welslagen van de importheffing op producten van minder klimaatvriendelijke buitenlandse rivalen. Zo zouden Europese bedrijven verzekerd zijn van bescherming tegen oneerlijke concurrentie.

De onderhandelaars van de drie grote fracties moeten het compromis nog voorleggen aan hun Europarlementariërs. Als die instemmen, kunnen de plannen volgende week woensdag alsnog door het parlement worden geloodst. Dat moet vervolgens overeenstemming vinden met de EU-landen, waarna de maatregelen van kracht kunnen worden.