Nieuws/Wat U Zegt

’Meer ambulanceposten’

TLG ARCHIEF

Niet alleen op het platteland, maar ook in de Randstad arriveren ambulances na een 112 melding vaak té laat ter plekke. Frans Boomer pleit voor meer amulanceposten en ambulances. „Geld mag geen rol spelen”, vindt hij, „want er staan levens op het spel”.

TLG ARCHIEF

Hij schrijft:

Zo’n 385.000 mensen wonen in een gebied dat niet binnen de vereiste 10 minuten, maar pas na 20 minuten na oproep door een ambulance worden bereikt. De zorgverzekeraars, die voor de kosten opdraaien beloven al jaren lang de situatie te verbeteren, maar tot op heden is daar nog weinig van te merken.

Een 112 melding is vaak een kwestie van leven of dood, waarbij iedere seconde telt, maar door de lange aanrijtijden van de ambulances wordt er steeds meer melding gemaakt van fatale aflopen van bijvoorbeeld hartverlammingen of herseninfarcten..

De oplossing is meer ambulanceposten op te zetten en ambulances te regelen, waarbij geld geen rol mag spelen als mensenlevens op het spel staan.

Frans Boomer, Nieuwegein