Nieuws/Binnenland
1155322094
Binnenland

Justitie belooft weer beterschap met asielcijfers

Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Den Haag - Het ministerie van Justitie en Veiligheid belooft wederom transparanter te zijn over incidenten waarbij asielzoekers bij zijn betrokken.

Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. Haar voorganger Harbers stapte op omdat hij door de politie geregistreerde incidenten als moord, verkrachting en doodslag wegmoffelde onder de vage kop ’overige’. Dat terwijl het ministerie eerder juist beloofde transparanter te zijn over dergelijke informatie.

„De gang van zaken en aanbevelingen maken duidelijk dat er meer aandacht moet zijn voor kwetsbaarheden en dilemma’s”, meldt de VVD-bewindsvrouw. „Deze moeten aan bewindslieden worden voorgelegd. Dat is vooral een kwestie van inzicht in en een goed besef van politiek-bestuurlijke gevoeligheden.” Een opvallende uitspraak, omdat Harbers het rapport wel degelijk onder ogen kreeg voordat het werd gepresenteerd.

De staatssecretaris meldt op basis van de evaluatie dat een leidinggevende voortaan betrokken moet worden bij de totstandkoming van dergelijke gevoelige rapporten. Ook moeten bewindspersonen meer tijd krijgen om zulke rapporten door te spitten. „ De verantwoordelijke bewindspersoon moet steeds voldoende tijd worden gegund om een product dat onder zijn of haar verantwoordelijkheid tot stand wordt gebracht te beoordelen en daarover het gesprek aan te gaan”, aldus Broekers-Knol.

Voor de incidentencijfers wil ze in de toekomst zo min mogelijk risico nemen. Een ’onafhankelijke review’ moet voorkomen dat Justitie weer de mist in gaat.

Ernstige incidenten

Voormalig staatssecretaris Harbers (Justitie) trad af omdat hij het zelf ook niet vond uit te leggen dat er, onder zijn verantwoordelijkheid, zware door de politie geregistreerde incidenten van asielzoekers werden verdoezeld.

In een rapportage van zijn ministerie werden ernstige incidenten als verkrachting en (poging tot) doodslag en moord weggestopt onder het kopje overige misdrijven. Daardoor werd voor het grote publiek niet duidelijk wat daar onder viel. Pas na vragen van De Telegraaf werd helder wat voor ernstige zaken daarmee bedoeld werden. Het ministerie wekte zo op zijn minst de schijn dat het de asielcriminaliteit bewust onder de pet wilde houden.