Nieuws/Binnenland
1156101181
Binnenland

Gedupeerden kunnen 5000 euro krijgen voor ’eenvoudige schades’

IMG komt met aanpassing afhandeling aardbevingsschade Groningen

Een woning met schade, in het aardbevingsgebied in Groningen.

Een woning met schade, in het aardbevingsgebied in Groningen.

GRONINGEN - Tweehonderdduizend huishoudens in het aardbevingsgebied kunnen bij schade aan hun huis kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Deze nieuwe stuwmeerregeling is volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bedoeld voor eenvoudige en kleine schades.

Een woning met schade, in het aardbevingsgebied in Groningen.

Een woning met schade, in het aardbevingsgebied in Groningen.

Dat maakte bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG maandagochtend in een persconferentie in Groningen bekend. Er is een miljard euro beschikbaar voor de schadeafhandeling van deze tweehonderdduizend adressen die nog nooit eerder schade hebben gemeld of waarvan de eerste melding nog niet behandeld is.

Degene die voor de 5000 euro kiest, kan in principe niet terugkomen om nieuwe schade te claimen. „Tenzij er opnieuw een grote beving plaatsvindt, waardoor er substantiële grote schade ontstaat”, zei Kortmann.

Gedupeerden van de 3400 stilgelegde schademeldingen zullen langer moeten wachten, zo werd bekendgemaakt. In het geval van de huishoudens die schade claimen door diepe bodemdaling legt het IMG het bewijsvermoeden terug bij die mensen.

Geld op basis van vertrouwen

In het aardbevingsgebied heeft volgens het IMG twee derde (de tweehonderdduizend adressen) van alle huishoudens nog nooit een schademelding ingediend. Sinds 19 maart 2018 zijn er bij het IMG ruim 110.000 schademeldingen binnengekomen, waarvan er bijna 80.000 zijn afgehandeld.

De nieuwe stuwmeerregeling is onder meer bedoeld om schades sneller af te handelen. Elke week komen er namelijk zo’n duizend schademeldingen bij uit Drenthe, Groningen en Friesland. Wie kiest voor de eenmalige 5000 euro krijgt niemand over de vloer om dit ook daadwerkelijk te beoordelen. Gedupeerden moeten foto’s maken van de schade en die dan opsturen naar het IMG. Kortmann liet weten dat dit op basis van vertrouwen gaat.

Het IMG is er van overtuigd dat een potentieel grote groep mensen in het aardbevingsgebied zo ’het hoofdstuk rond fysieke schade snel kan sluiten’. Er gelden wel meerdere voorwaarden, benadrukt het mijnbouwinstituut. Wie de eenmalige vergoeding accepteert, kan niet zomaar opnieuw schade melden. Geïnteresseerden in de 5000 euro kunnen zich al vanaf vandaag melden.

Diepe bodemdaling zelf bewijzen

Het IMG maakte onder meer bekend dat de gedupeerden van ongeveer 1400 schademeldingen door diepe bodemdaling, buiten het bevingsgebied, zelf moeten gaan bewijzen dat de schade door die bodemdaling is ontstaan. „Naar verwachting zal voor veel van die adressen het wettelijk bewijsvermoeden niet meer van toepassing zijn”, liet bestuursvoorzitter Kortmann weten. Er is volgens het IMG meer onderzoek nodig en de mensen die het betreft krijgen hier nog bericht over. Het gaat dan vooral om panden in Noord-Drenthe en Oost-Groningen.

Onlangs kwam het IMG met onderzoeken van TNO en de Technische Universiteit (TU) Delft op de proppen. Daaruit bleek volgens Kortmann klip en klaar dat de diepe bodemdaling in de gasopslag Norg en het Groninger gasveld niet kan leiden tot directe schade aan gebouwen. „Dit is de lastigste boodschap”, zei Kortmann. Het gaat maanden kosten voordat iedereen goed is geïnformeerd. Wel kunnen inwoners die het betreft een ’overlastvergoeding’ van 1000 euro krijgen.

Nieuw beoordelingskader

Ook de tweeduizend schademeldingen die stilgelegd zijn omdat er vragen waren gerezen over het verschil van de adviesrapporten krijgen nog geen uitsluitsel. Al die tweeduizend rapporten worden opnieuw beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van een nieuw beoordelingskader van het IMG. Dat is helemaal nog niet klaar en de adviesbureaus zijn hier nog onbekend mee. Hoe lang de vertraging duurt, is onduidelijk. IMG laat weten dat inwoners ook kunnen kiezen voor de vaste vergoeding van 5000 euro.

„De experts moeten een of twee andere oorzaken aandragen om te motiveren dat het geen aardbevingsschade is”, zei Kortmann. De bestuursvoorzitter gaf wel aan dat het gevolg van de maatregelen ’een deel van de mensen teleurstellen’. Dan zal het vooral om inwoners van Noord-Drenthe en Oost-Groningen gaan. „Omdat die directe schade in beginsel niet door diepe bodemdaling kan komen.”

Hoewel het IMG benadrukt dat het wettelijk bewijsvermoeden van kracht blijft, lijkt de vrees van Groninger Bodem Beweging en van het Groninger Gasberaad bewaarheid geworden. Er is op z’n minst sprake van uitholling van het wettelijk bewijsvermoeden dat uitgaat van de gedachte: het is aardbevingsschade tenzij bewezen kan worden dat het niet zo is.

Volgens het IMG is het wettelijk bewijsvermoeden alleen nog van toepassing in specifieke gebieden waar aannemelijk is dat er indirecte schade kan zijn opgetreden. Welke specifieke gebieden dat dan zijn, moet nog worden bepaald.

Wat cijfers op een rij

  • In drie jaar tijd heeft Instituut Mijnbouwschade Groningen 80.000 fysieke schades afgehandeld
  • Er zijn ruim een miljoen schades vastgelegd
  • Zo’n 70.000 adressen in Groningen, Drenthe en (deels) Friesland afgehandeld door IMG
  • 977 miljoen euro toegekend, daarvan 597 miljoen euro aan fysieke schade en 380 miljoen waardedaling

Stuwmeerregeling was er al eerder

In 2019 werd ook al een stuwmeerregeling ingesteld. Ongeveer een half jaar lang gold de regeling. Bijna 11.000 schadeclaims werden afgehandeld. De regeling hield in dat gedupeerden stoppen met de lopende schadeprocedure en kiezen voor een vergoeding van 5000 euro. Ook kon worden gekozen voor een bedrag van maximaal 11.000 euro via een aannemer.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo