Nieuws/Binnenland
115749223
Binnenland

Algemene Rekenkamer:

’Autobelastingen helpen niet bij klimaatdoelen’

Volgens de rekenmeesters schuilt er bovendien een financieel gevaar in het stimuleren van elektrische auto’s.

Volgens de rekenmeesters schuilt er bovendien een financieel gevaar in het stimuleren van elektrische auto’s.

Den Haag - Autobelastingen helpen niet om de klimaatdoelen te bereiken. Staatssecretaris Snel (Financiën) moet de wirwar aan vrijstellingen en regelingen goed onder de loep nemen.

Volgens de rekenmeesters schuilt er bovendien een financieel gevaar in het stimuleren van elektrische auto’s.

Volgens de rekenmeesters schuilt er bovendien een financieel gevaar in het stimuleren van elektrische auto’s.

Dat adviseert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek naar de autobelastingen met in totaal 54 zogenoemde bijzondere regelingen die daaromheen hangen. Die zorgen ervoor dat er verschillende belastingregels gelden voor bijvoorbeeld oldtimers, youngtimers en taxi’s.

Daar zitten de nodige regels bij die helemaal niet bijdragen aan een schonere lucht of een beter klimaat, waar dit kabinet wel naar streeft. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer de regeling voor youngtimers, auto’s die ouder zijn dan 15 jaar. Die zijn als ze een lage dagwaarde hebben fiscaal heel aantrekkelijk om te leasen. „Dat werkt veroudering van het wagenpark in Nederland in de hand, wat uit oogpunt van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen onwenselijk is”, oordeelt de Rekenkamer.

Die noemt ook het lagere accijnstarief voor diesel in vergelijking met de hogere bpm-tarieven en wegenbelasting voor diesels. Dat soort belastingprikkels werkt ’tegengesteld’ aan de klimaatdoelen.

Gevaar elektrische auto’s

Volgens de rekenmeesters schuilt er ook een financieel gevaar in het stimuleren van elektrische auto’s. Daardoor staan de belastinginkomsten ’onder druk’, omdat er minder brandstofaccijnzen worden geïnd als meer mensen in stekkerauto’s gaan rijden.

De staatssecretaris zou al die regelingen rondom de autobelastingen moeten ’heroverwegen’, raadt de Rekenkamer aan. Des te meer omdat Snels voorgangers al hebben gewezen op de hoge uitvoeringskosten van al die uitzonderingen.

De staatssecretaris geeft in een reactie aan een deel van de autobelastingen te willen heroverwegen. Hij erkent dat de regelingen ’leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven’ en dat ze het stelsel ’ingewikkelder’ maken.