Nieuws/Binnenland
115912185
Binnenland

Tuchtcollege: ’Schending van beroepsgeheim zeer ernstig’

Legerpsychiater berispt: gevoelig rapport naar jurist

Defensie hield een luchtmachtmilitair jarenlang tegen interne adviezen in overal door het land aan het werk.

Defensie hield een luchtmachtmilitair jarenlang tegen interne adviezen in overal door het land aan het werk.

DEN HAAG - Het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Eindhoven heeft een defensiepsychiater berispt omdat hij zeer gevoelige informatie uit het medisch dossier van een luchtmachtmilitair heeft vrijgegeven aan juristen van de krijgsmacht. In de zaak zijn meer ernstige fouten gemaakt.

Defensie hield een luchtmachtmilitair jarenlang tegen interne adviezen in overal door het land aan het werk.

Defensie hield een luchtmachtmilitair jarenlang tegen interne adviezen in overal door het land aan het werk.

De juristen gebruikten de informatie volgens de militair die de zaak aanspande in een onderzoek dat tot zijn ontslag leidde. Een paar maanden voor zijn pensioen. Dat gebeurde nadat defensie hem – zo blijkt uit het vonnis van het Medisch Tuchtcollege – jarenlang tegen interne adviezen in overal door het land aan het werk had gehouden.

Leiding negeerde advies

De man kon na traumatische gebeurtenissen in zijn privéleven alleen functioneren door permanent gebruik van kalmerende en pijnstillende middelen. Zowel maatschappelijk werk als de bedrijfsarts stelden in 2007 vast dat hij niet meer zwaar kon worden belast. Zeker niet met een grote woon-werkafstand. De legerleiding negeerde dit advies.

In 2015 en 2016 gebruikte de luchtmachter meerdere keren een dienstauto privé; iets wat niet is toegestaan. Nadat defensie een onderzoek was gestart, meldde de militair zich ziek. In het kader van het onderzoek kreeg hij vijf vragen voorgelegd over het verband tussen de illegale privékilometers en zijn geestelijke problemen.

’Zeer ernstige schending van privacy’

Die beantwoordde de man, maar in plaats van alleen deze antwoorden kreeg de jurist van de afdeling Personeel en Organisatie die de zaak afhandelde van de legerpsychiater het volledige medisch-psychiatrisch rapport. De militair ziet dat als een zeer ernstige schending van zijn privacy en die van zijn familie. Defensie liet op zitting weten het daar niet mee eens te zijn. De informatie zou passend zijn geweest binnen het onderzoek naar de overtredingen en de militair zou schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Het Medisch Tuchtcollege maakt hier korte metten mee. De psychiater is volgens het orgaan veel te ver gegaan en heeft informatie verstrekt die niet ter zake deed. Van schriftelijke toestemming ziet het college niks terug in het dossier. „Schending van dit beroepsgeheim is zeer ernstig. Daarbij komt dat verweerder geen inzicht heeft getoond in zijn handelen. Integendeel, verweerder is tot op de zitting blijven stellen dat hij aldus mocht handelen”, motiveert het orgaan het besluit hem te berispen. Een berisping geldt als een serieuze sanctie. Na al dan niet tijdelijk uit het ambt zetten en een boete is het de zwaarste straf.

Het ministerie van Defensie bestudeert de uitspraak en gaat in gesprek met de psychiater. De bewuste militair heeft volgens een zegsman zijn zaak ook neergelegd bij de commissie Deetman die kijkt naar langdurige conflicten tussen (oud-)militairen en de krijgsmacht. De conclusies zal het departement meenemen in zijn afweging.